22 juni 2019

Gebr. Heeren te Uden gaan Champellets maken

Met pellets van biologische champost wordt een stap gezet in onze circulaire landbouwproductie

Veel boeren en tuinders waarderen champost voor de verbetering van de bodem omdat er veel stabiele organische stof en Calcium wordt aangevoerd. Echter met de huidige meststoffenwet wordt steeds minder champost gebruikt omdat het moet concurreren met andere mestsoorten. De gebroeders Heeren te Uden hebben daarom het initiatief genomen om de champost te gaan bewerken en deze geschikt te gaan maken voor diverse toepassingen en teelten. Puur voor bodemverbetering wordt gedacht om alleen pellets te maken met veel minder fosfaten, zodat veel meer effectieve organische stof kan worden aangevoerd. Een andere invalshoek is om juist de pellets te verrijken met voedingsstoffen om kunstmest te vervangen in de teelt. Met name in de biologische teelten is steeds meer vraag naar dit soort meststoffen, de pellets zullen dan ook onder SKAL keurmerk op de markt komen. De champost zelf is al afkomstig uit de biologische teelt van paddenstoelen. Als bijkomend milieu voordeel is dat vervoerskosten worden gedrukt (champost bevat 70 procent water) en dus minder CO2 uitstoot.

Nog dit jaar worden de eerste teeltproeven gestart met diverse formuleringen.

Na het vooronderzoek zal worden gestart, indien de haalbaarheid verder is onderzocht, met de bouw van een productielijn voor champellets welke door Binovations te Boekel zal worden gebouwd. Delphy is verantwoordelijk binnen het project voor het uitvoeren van de teeltproeven in diverse (biologische) sectoren als akkerbouw, boomteelt en fruitteelt. Het project in aangevraagd en beschikt in de POP3- subsidieregeling van de provincie Noord-Brabant onder Samenwerking op Innovaties uit de programmalijn European Innovation Programm (EIP) : Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Job van de Crommert, 06-15127532; job@vdcrommert.nl
Cees Oele, 0620398258; c.oele@delphy.nl

 

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.