15 januari 2019

Fruitteelt Delphy versterkt met aantrekken Erik Buitenhuis

Met ingang van 1 januari 2019 heeft Erik Buitenhuis zich aangesloten bij team Fruitteelt Delphy en heeft Delphy de activiteiten van EB Fruit Projects overgenomen.

Met het in diensttreden van Erik Buitenhuis wordt het team van Delphy versterkt met name op teeltgebied. Daarnaast heeft Erik veel ervaring in de internationale markt, de Oost Europese markt. In landen als Roemenië en Kazachstan is Erik Buitenhuis al jaren actief en heeft daar een groot netwerk opgebouwd. De teelttechnische kennis van Erik is ook beschikbaar voor de Nederlandse markt, bedrijfsbegeleiding, demonstraties en het toepassen van kennis in de de Nederlandse fruitteelt.

De Fruitteelt heeft veel behoefte aan teelttechnische kennis in combinatie met computermodellen om de aansturing en teelt te optimaliseren en het personeel op te leiden. Het QMS –model van Delphy is een zeer belangrijk instrument hiervoor.

Daarnaast heeft Erik Buitenhuis de laatste 14 jaar veel ervaring opgedaan in de praktijk met de zeer slanke teeltsystemen. Deze zogenoemde 2-D systemen zijn bij veel van zijn klanten al de standaard op hun bedrijf. Een gedeelte van de snoei vindt ook mechanisch hierin plaats. In deze teeltsystemen zal het belang van automatisering en robotisering de komende jaren sterk toenemen, wat bij de toekomstvisie van Delphy past. Delphy is voor veel partijen hierin DE partner om toepasssing van digitalisering verder te ontwikkelen en praktijkrijp te maken De komst van Erik is hierbij een sterke aanvulling.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Erik Buitenhuis, +316-16508773, e.buitenhuis@delphy.nl

René Bal, +316-53375087; r.bal@delphy.nl

 

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.