16 september 2018

Focus op bodembewerking, precisie landbouwtechnieken en plantweerbaarheid tijdens demomiddag bij Seuren Rozenkwekerijen 19 september, Lottum

Voor boomkwekers, vaste plantenkwekers, groentetelers en akkerbouwers

Op 19 september a.s. vindt de demomiddag ‘Bodem en plantversterking’ plaats op locatie van Gebr. Seuren Rozenkwekerijen in Lottum. De middag wordt georganiseerd door Delphy en Hessel Marketing & Communicatie in het kader de projecten ‘Duurzame teelt, gezonde producten’ (een project ondersteund door de Provincie Limburg en de EU in het kader van POP3) en Interreg Levende Bodem.
Op het mooie bedrijf van Gebr. Seuren Rozenkwekerijen kunt u op diverse locaties inleidingen en demoproeven bezoeken. En zijn er demonstraties van machines die het zaai- en plantbed op een duurzame wijze voorbereiden. Experts precieslandbouw laten u zien hoe u praktisch drones, bodemscanners en de Topsoilmapper kunt inzetten om een beeld te krijgen van uw perceel, uw gewas en de maatregelen die nodig zijn. Een mooi en afwisselend programma! Deelname is gratis, maar graag opgeven in verband met de koffie.
Tijdens de middag hoort en ziet u hoe meer aandacht voor de bodem kan leiden tot een weerbaar gewas. En krijgt u de handvatten aangereikt om de aanwezigheid van bodemleven te verbeteren, structureel te werken aan een betere bodemstructuur en een weerbaar gewas. Experts van Delphy en diverse toeleveranciers voorzien u van informatie. Het programma is helemaal rond en u kunt het volgende verwachten.

1. Rondleiding langs en uitleg over verschillende demoproeven:
• Plantversterking en vergroten weerbaarheid van rozen m.b.t. schimmelziekten, met medewerking van Poortershaven;
• Plantversterking en aanpak aaltjesproblematiek in groenten en kruiden, met medewerking van Xpert4Growth.
• Effectief stimuleren van het bodemleven: hoe pak je dat aan? PHC.
• Inzet groenbemester en groenbemestermengsels als multifunctionele strategie voor de verbetering van de grond, met medewerking van DLF.
• Inzet drones en bodemscanner bij de beoordeling van percelen en gewas. Met de innovatieve Topsoilmapper van CNH Industrial en de DualEM. Bert Rijk van Dronewerkers laat u zien wat u praktisch met de dronebeelden kunt.

2. Korte inleidingen over bodem, plantversterking en bodemanalyses
• Eurofins Agro,
• Van Iersel Compost,
• Koppert,
• Soiltech,

3. Demonstraties van diverse machines (in samenwerking met Loonbedrijf Gebr. De Boer in Lottum):
• Lemken Jewel: 4 schaar met strokenrister
 Imants Spitmachine 38WX
 Ovlac Ecoploeg
 Rabe Woelcombinatie
 Evers Diepwoeler

Locatie demomiddag 19 september: Gebr. Seuren Rozenkwekerijen BV, Grubbenvorsterweg 44, 5973 NB Lottum
Tijd: 12.30-17.00 uur.

Kijk voor uitgebreid programma en opgave op de website van limburgsegrond.nl

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.