10 november 2020

Beperking perceelemissie in Asperges – lees hier het factsheet

Project ‘Academie ter vermindering van perceelemissies’ is om haalbare maatregelen om perceelemissies te beperken onder de aandacht te brengen zoveel mogelijk Brabantse akkerbouwers en vollegrondsgroententelers.

In dit kader is een factsheet ‘Aanpak perceelemissies asperges’ opgesteld over uitspoeling bij asperges. Meer informatie

Factsheet Perceelemissies Asperges

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.