3 augustus 2022

Eerste teelt met verse junidragers onder variabele LED belichting veelbelovend

In een kasafdeling op Delphy ISFC heeft in de periode van eind september tot begin juli een belichtingsproef plaatsgevonden, waarbij continue productie met junidragers gerealiseerd is. Om productieperioden te spreiden onder glas is belichting een belangrijke aanvulling. In de traditionele manier van belichte aardbeienteelt wordt er gewerkt met gekoelde junidragers, wat op jaarbasis meerdere plantingen en golvend productiepatroon betekend. In het concept met de verse junidragers is uit gegaan van één planting voor een bijna jaarrond teelt, met als doel een stabiel productiepatroon en verhoging van de producties per vierkante meter kan betekenen.

Principe vertalen naar concept voor de praktijk

Het idee achter het project is een basisprincipe welke in fundamenteel onderzoek beproefd is door Plant Lighting. In dit belichtingsprincipe wordt er gewerkt met een variabel LED spectrum gedurende de dag waardoor plant voor lange dag belicht wordt (en energie krijgt), maar korte dag ervaart. Dit is razend interessant voor de sturing van daglengte gestuurde gewassen. Om deze reden is er gekozen voor junidragers, omdat deze nieuwe bloemen aanleggen onder korte dag.

In principe is het concept nog niet klaar voor de praktijk. In de teelt van 2021-2022 op Delphy ISFC zijn hier de eerste stappen gezet richting een concept welke in de praktijk toepasbaar is. Om tot een teeltstrategie te komen is conceptmatig denken van belang. O.a. opkweek – plantopbouw, buitenomstandigheden en plantbalans veranderen continu gedurende de teelt. Dit vraagt een specifieke manier van klimaatsturing en belichting, zowel spectrum als day light integral (DLI). In de ontwikkeling van dit teeltconcept is hier vooraf een strategie uitgedacht waarbij bovenstaande facetten planmatig zijn uitgewerkt om plantbalans te kunnen behouden.

Met low-chill rassen is het gelukt om in het eerste jaar 15 kilo aardbeien per vierkante meter te produceren, van goede kwaliteit. Richting een stabiel oogstpatroon is er voldoende potentie zichtbaar. Het concept is nog niet praktijkrijp, maar biedt potentie voor jaarrond belichte teelt met 17,5-20 kilo productie per vierkante meter en lagere elektra input per kilogram product. Hiermee werken we aan innovatieve teeltconcepten, voor en door de praktijk, om hoger efficiëntie en productie te behalen.

Partners in dit project zijn: Signify, NIAB-EMR, Fresh Forward Breeding, Flevo Berry en Plant Sciences Europe.
Belangrijke aandrijver voor dit project zijn de Delphy ISFC Innovatiepartners: Bato, Biobest, Beekenkamp Verpakkingen, Flevo Berry, Fruitmasters, Haifa, Hinova, Jiffy, Koppert Biological Systems, Kekkilä-BVB, Mertens, Signify, Royal Brinkman, Svensson, The Greenery, The Summer Berry Company, Van der Knaap & Van Tuijl Haaften.

 

Wil u meer informatie, neem dan contact op met Bart Jongenelen, manager Delphy ISFC: +31 (0)6 53 15 14 12; b.jongenelen@delphy.nl

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.