5 februari 2018

Eerste oogst framboos bij belichtingsproef Improvement Centre Delphy

In november is er bij het Improvement Centre Delphy in Bleiswijk gestart met een proef waarbij er voor zowel Braam als Framboos onderzoek wordt gedaan naar vervroegen en verhogen van de productie door inzetten LED-belichting afgestemd op andere teeltmaatregelen.

Gestreefd wordt naar het ontwikkelen van een rendabel teeltconcept waarbij er een kwalitatief goed product wordt geteeld.

De bramen- en frambozenplanten die op het Delphy Improvement Centre 20 november 2017 geplant zijn onder LED-verlichting bloeien momenteel rijk en de vruchten beginnen flink te groeien. Op 1 februari zijn de eerste rijpe frambozen geplukt. Dit is vroeger dan verwacht. Over drie weken zullen naar verwachting de eerste bramen worden geoogst. Het is dus mogelijk om in februari frambozen van Nederlandse bodem met goede kwaliteit te oogsten. Het is zeer boeiend om te zien hoe de planten reageren om de gecreëerde klimaatomstandigheden met licht, joules en temperatuur. De komende weken worden de resultaten van dit nieuwe teeltconcept verder uitgewerkt.

Belangstellende participanten die op de hoogte willen blijven van deze innovatieve ontwikkelingen kunnen contact opnemen met

Lisanne Helmus, onderzoeker Improvement Centre Delphy
M 06 21 58 67 30
E l.schuddebeurs@delphy.nl

Willem van Eldik, team Houtig Kleinfruit Delphy
M 06 53 37 45 38
E w.vaneldik@delphy.nl

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.