4 juni 2020

Eerste hulp bij smart farming

Dronten – Precisielandbouw is al helemaal ingeburgerd, terwijl smart farming toch nog tegen flink wat weerstand oploopt. Onterecht, vindt Herman Krebbers van Delphy uit Dronten. Hij verzorgt samen met Aeres Hogeschool in Dronten, met ondersteuning van POP3 door de Provincie Flevoland, begeleiding voor telers die gerichter willen bemesten en spuiten.

Want efficiënter gebruik van mest en gewasbeschermingsmiddelen zijn een hot topic tegenwoordig. Niet zo vreemd ook, gezien de stikstofproblematiek en de schreeuw om meer duurzame landbouw met minder mest en emissie. Met name ook vanuit oogpunt verbetering van het bedrijfsrendement.

Bij smart farming worden metingen gedaan aan gewas en bodem om daarop de gewasbescherming en bemesting aan te passen. Maar boeren zijn er nog niet zo happig op, merkt Krebbers. ‘Ze zien de meerwaarde nog niet zo. Het kost meer tijd en energie in toch al drukke perioden op het veld , terwijl voor hen niet duidelijk is of het wel echt werkt.’

Logische volgende stap

Maar smart farming is volgens hem na de invoering van precisielandbouw een logische volgende stap. ‘Als je het goed doet, levert het meer en een gelijkere opbrengst op. Je blijft bovendien binnen de steeds strengere bemestingsnormen en gebruikt je bestrijdingsmiddelen veel effectiever.’

Dan moeten de boeren echter wel weten of smart farming voor hen potentie heeft om het rendement te verbeteren en hoe ze smart farming moeten toepassen, erkent Krebbers. ‘En dat is voor iedereen echt verschillend. Wij willen ze daarin begeleiden met het POP3-project vanuit de provincie, die ook smart farming wil stimuleren.’

In dit project komen de deskundigen van Delphy en studenten van Aeres Hogeschool langs bij de agrariër om in een persoonlijk gesprek te bepalen welke smart farming-technieken zouden kunnen helpen. Vervolgens wordt de boer begeleid bij de invoering van de maatregelen.

Trainingen en workshops

Dat kan ook met trainingen, workshops of adviesgesprekken. Krebbers: ‘De provincie wil Flevolandse telers graag motiveren om verantwoord meer vormen van smart farming te gaan toepassen. Daarom is er subsidie voor vrij gemaakt met gebruik van de POP3-regeling. Het idee is dat de boeren daarna zelf aan de slag kunnen met deze vorm van landbouw.’

Precisielandbouw liep in het begin overigens ook tegen wat weerstand aan, weet Krebbers nog. ‘Maar dankzij subsidies vanuit de overheid kwam het toch van de grond. En daarbij waren de voordelen wel wat zichtbaarder dan bij smart farming. Door het gebruik van gps-systemen en sensoren ben je minder tijd kwijt en kun je veel gemakkelijker en preciezer werken, dat was op voorhand al bekend. Bij smart farming ligt het er iets minder dik bovenop.’

Demovelden

Daarom zijn er ook demovelden gemaakt in Flevoland, zodat boeren een kijkje kunnen nemen bij verschillende smart farming-technieken. Krebbers: ‘Zo is er bijvoorbeeld een demo te zien van vaste rijpaden in grasland. Op die manier wordt de bodem gespaard, omdat er geen zware machines meer over het hele veld heen rijden.’

Er zijn ook demo’s te zien van precisiebemesting, waarbij de bemesting meer terecht komt op de plekken waar het nodig is en de plekken waar dat niet nodig is, worden overgeslagen. ‘Een betere dosering dus. En in de fruitteelt kunnen boeren een project bekijken waarbij met drones over de boomgaard wordt gevlogen. De drones maken beelden waarmee de bloemen aan de bomen kunnen worden geteld. Zo weet de teler precies waar hij moet uitdunnen en kan hij beter inschatten wat de opbrengst wordt.’

Teelt managen

De mogelijkheden van smart farming zijn oneindig. ‘Boeren kunnen met deze technieken meer en meer hun teelt managen. Dat zal even wennen zijn voor de agrariërs die het liefst alleen op de tractor zitten. Maar die tijden zijn voorbij, we moeten de bestaande technieken herijken. De vraag is alleen: hoe? Daar willen we hen in dit project bij helpen.’

Krebbers hoopt dat de provincie hiermee in 2022 op de Floriade Flevoland kan worden gepresenteerd als voorloper in de toepassing van smart farming. ‘Met positieve effecten op rendement, kwaliteiten natuurontwikkeling.’

 

 

(Bron: Debora Boomsma, de noordoostpolder) 

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.