14 februari 2018

Eerste heetstookproeven lelie in klimaatkast

Deze week is Delphy team Bloemenbollen gestart met de eerste praktijkproeven met bloembollen in de nieuwe klimaatkast. In het eerste onderzoek wordt gezocht naar het ideale moment om lelies te heetstoken als alternatief voor een warmwaterbehandeling.

De afgelopen 2 jaren heeft Delphy op grotere praktijkschaal proeven gedaan met de heetstook van leliebollen. Dit onderzoek werd kort voor het planten uitgevoerd met volle kuubkisten met leliebollen in een heetstookcel. De heetstookbehandeling is getest als alternatief voor de warmwaterbehandeling Deze heetstookproeven in lelie worden gefinancierd door het Leliefonds.

In dit tweejarig onderzoek is gebleken dat een heetstookbehandeling goed werd verdragen door de lelies. Belangrijke voorwaarde voor een succesvolle heetstookbehandeling was een hoge RV in de cel in combinatie met niet eerder uitgedroogd plantgoed zonder spruitvorming. Bollen die voor de heetstook licht waren uitgedroogd of last hadden van extreme spruitvorming, ondervonden schade.

In de praktijk wordt een warmwaterbehandeling in de periode januari/februari uitgevoerd. Om het optimale moment van het heetstoken van lelies te kunnen bepalen, wordt door Delphy vanaf begin februari tot kort voor planten op verschillende tijdstippen in de klimaatkast in lelies geheetstookt. Iedere keer zullen drie cultivars (een Oriëntal, een LA- en een OT-hybride) worden behandeld. Al deze behandelingen zullen worden opgeplant op de Proeftuin van ROL (Regionaal Onderzoek Lelie) in Wapse. Vervolgens zal er een opbrengstbepaling worden gedaan om verschillen in bolgroei aan te kunnen tonen. Met de bepaling van het optimale tijdstip van de heetstookbehandeling, is de heetstookbehandeling klaar om door kwekers in de praktijk toegepast te worden.

Informatie

Hans Kok
M 06 20 39 82 66
E h.kok@delphy.nl

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.