22 april 2021

Een leerzame winter voor full LED Chrysant

Vlak voor de oogst in maart bij de Perfecte Chrysant werd in de grote begeleidingscommissie teruggekeken op de drie teelten van deze winter. De herfstteelt met oogst in oktober verliep goed. De teelt van oktober tot de eerste week van januari was voor Baltica prima, met duidelijke leerpunten voor temperatuur. De teeltresultaten waren vergelijkbaar met de praktijk. Bij het ras Chic was de bladkwaliteit in het gehanteerde teeltsysteem met actieve ontvochtiging zonder stoken op vocht onvoldoende.

De teelt van januari tot maart was leerzaam voor het stoken naar een hogere dagtemperatuur dan onder SON-T. Het energiedoek is bij full Led een hulpmiddel om overdag de planttemperatuur niet te ver onder de kastemperatuur te laten zakken. Door de gewenste dagtemperatuur bleef er in deze winterteelt een warmtevraag van 3.5 m3/m2, die niet door de warmtewinning met ontvochtiging kon worden ingevuld.

lees het volledige artikel  van Arie de Gelder (WUR) op de website van Glastuinbouw Nederland

Bronvermelding: Glastuinbouw Nederland

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.