11 januari 2016

Duurzame teelt

Afnemers willen mooie gezonde planten of bomen die vrij zijn van ziekten en plagen, maar ook duurzaam geteeld. Dat is de uitdaging voor veel boomtelers en vasteplantentelers zeker omdat het middelenpakket ook steeds kleiner wordt.

Adviseurs van Delphy hebben volop ervaring met het inzetten van roofmijten tegen spint en andere vormen van geïntegreerde bestrijding en certificering als MPS en Milieukeur. Afhankelijk van de wensen van de ondernemer gaan we steeds een stap verder en kijken we hoe we uw teelt verder kunnen verduurzamen door inzet van natuurlijke vijanden, het gebruik van plantversterkers en het creëren van een gezonde bodem om planten weerbaarder te maken en de milieuscore te verbeteren.
Afgelopen jaren hebben wij veel onderzoek uitgevoerd en ervaring opgedaan met diverse duurzame teeltmaatregelen. Op onze proeflocatie worden nieuwe producten of strategieën objectief door een onderzoeker getest specifiek voor de boomkwekerij. Zo is bijvoorbeeld onderzoek uitgevoerd voor Plant Health Cure, is er een proef geweest met een bodemverbeteraar van DCM in potten, zijn verschillende plantversterkers en ‘biologicals’ ingezet in een meeldauwproef en onderzoeken we verschillende steenmelen als bodemverbeteraar in de vollegrond. De resultaten en ervaringen maken het mogelijk u om u praktisch te adviseren over een goede inzet van deze producten en nieuwe strategieën.
Daarnaast zijn we actief binnen Praktijknetwerken zoals het praktijknetwerk Duurzame aanpak ziekten, plagen en onkruiden. Daar werken we samen met boomkwekers en andere partijen aan duurzame maatregelen in de praktijk.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.