11 januari 2016

Delphy: blij met de bij

Delphy is één van de uitvoerders van het project ‘Blij met de bij’. Dit project is onderdeel van het Koepelproject Plantgezondheid Bomen en Vaste planten van de Raad voor de Boomkwekerij. Met het project ‘Blij met de bij’ wil de boomkwekerijsector een bijdrage leveren aan het behoud van vitale bijen. Telers krijgen informatie over bijen en het belang van duurzame teeltmaatregelen en er zijn bijvriendelijke bloemenmengsels ingezaaid.

Daarnaast willen we laten zien dat boomtelers en vaste plantentelers al heel veel doen en burgers informeren dat ze zelf ook een bijdrage kunnen leveren aan gezonde bijen door meer planten en bomen in hun tuin te plaatsen. Via artikelen en sociale media als Facebook en Twitter worden berichten verspreid over bijen en de boomkwekerijsector.

Kijk voor meer informatie op www.facebook.com/blijmetdebij of neem contact op:

Wilco Dorresteijn
w.dorresteijn@delphy.nl

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.