10 maart 2016

Digitale Bodemspiegel: bodem en gewas in beeld

Digitale Bodemspiegel: uw bodem en gewassen in beeld gebracht met luchtfotografie

Delphy biedt de mogelijkheid om ook in 2016 uw percelen  in beeld te brengen vanuit de lucht met spectraal-fotografie, de ‘Digitale Bodemspiegel’. Bodem, water en bemesting bepalen voor een groot deel hoe goed uw gewassen groeien. Verschillen in gewasgroei binnen percelen zijn  een indicatie van verschillen in de bodem. Met behulp van deze nieuwe vorm van extra informatie kan de teelt verder worden geoptimaliseerd en de efficiëntie van inputs worden vergroot.

De afgelopen drie jaar heeft Delphy samen met akkerbouwers veel ervaring opgedaan met het maken en interpreteren van de spectraalbeelden en het analyseren van de verschillen in gewasgroei. De oorzaken zijn divers: aaltjes, verschillen in structuur, textuur, pH en organische stof. Op basis van de beelden en de analyse van de oorzaak kunt u de verschillen gericht en (plaats)specifiek aanpakken.

Digitale Bodemspiegel

Met deze nieuwe dienst van Delphy worden per perceel gedurende het groeiseizoen vijf opnames gemaakt. Per opname worden drie beelden gemaakt:

  • Een kleurenfoto van uw perceel
  • Een beeld voor biomassa en stikstofopname
  • Een warmtebeeld dat de verschillen in gewastemperatuur toont

Ook wordt de mogelijkheid geboden om deze beelden om te zetten naar zonekaart of strooikaart.

Informatie

Harm Brinks
M 06 20 42 38 95
E h.brinks@delphy.nl

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.