16 mei 2022

Digitaal managen van water

Water is wereldwijd genomen schaars. Schaarste maakt water kostbaar. Agrarische bedrijven zetten water dus zo efficiënt en effectief mogelijk in. Daarnaast is de kwaliteit (de samenstelling) van het water ook een factor die de groei van het gewas beïnvloedt. QMS water is door Delphy ontwikkeld om het beschikbare water optimaal te gebruiken; in alle agrarische sectoren:

QMS Water

Is het model van Delphy waarmee de irrigatie voor alle open teelt-gewassen kan worden aangestuurd. Gebaseerd op onder andere data uit sensoren, gewasparameters, bodemkarakteristieken, weersverwachting. QMS Water biedt inzicht in de waterbehoefte van bedrijven. Sensoren meten en verzamelen data voor een boom, gewas, rij, perceel, bedrijf. In één overzicht wordt weergegeven welke delen van de percelen water nodig hebben en is toepasbaar op verschillende grondsoorten en met verschillende gewassoorten. Door de verkregen data over bodem, gewas en klimaat slim te combineren, beschikt de teler over kennis van de waterbehoefte. Het model geeft per dag aan wat het vochttekort of – overschot per perceel is. Met behulp van de inzet van QMS Water kan de juiste hoeveelheid water op het juiste moment worden toegepast.

Fruitteelt

In de teelt van appels en peren, boomgaarden kunnen we met QMS Fruit boomgericht de ontvangen data vertalen. Naast QMS Fruit is begin dit jaar QMS water zover doorontwikkeld dat het adviessysteem direct de controle over de kleppen voor watertoevoer bedient. Als fruitteler bespaar je water, wordt jouw teelt geoptimaliseerd en wordt je zelf ontzorgd. Extra praktijkervaring wordt opgedaan bij Fieldlab Feijtel waar dit jaar dus de watertoevoer bediend wordt door het adviessysteem en alle informatie wordt omgezet naar advies die direct met het irrigatiesysteem communiceert. Hoe dit werkt in de praktijk, is gefilmd voor youtube. Als fruitteler kun je erbij staan en ernaar kijken!

Akkerbouw

Telen in het open veld is telen op het gevoel wordt vaak gezegd. In het project ZIS wordt op proefboerderij Rusthoeve het “telen op gevoel” vergeleken met telen met QMS water en telen op advies van de consultant. Daarnaast wordt het effect gevolgd wat een gift van veel of weinig water met het gewas doet.

Een tweede project “watermanagement in akkerbouw” is vorig jaar als pilot gestart met twee telers en dit jaar worden de gegevens van twaalf akkerbouwbedrijven gevolgd. Contactpersoon voor beide is Hans Moggré, akkerbouw adviseur Zuidwest-Nederland. Elianne van Esbroeck volgt het QMS als Teeltengineer Delphy Digital

Bloembollen

Op een perceel met het gewas Pioenroos zijn vier sensoren tussen het gewas in de bodem geplaatst om de voor- en nadelen van de verschillende vochtsensoren te volgen, te demonstreren en op 22 april tijdens de Innovatiedag Pioenroos in Breda te bespreken. Na 22 april blijven de gegevens uit de sensoren geregistreerd worden om na een aantal maanden een neutraal oordeel te kunnen geven over deze vier sensoren in het totaalassortiment aan sensoren wat op de markt is.

Boomkwekerij

In QMS boomteelt is sturing op en efficiënt omgaan met water een onderdeel. Middels bodemvochtsensoren worden er metingen gedaan door het QMS weerstation in de vollegrond en/of pot en containerteelt. Hierdoor is voor een ondernemer inzichtelijk op welk moment een goede watergift nodig is. In het overzicht wordt rekening gehouden met de neerslagvoorspelling. De sturing is afhankelijk van de bodemkarakteristiek van de grond en/of potgrond, maar ook van het gewastype.

Glastuinbouw

“Binnen de glastuinbouw zijn er momenteel twee digitale tools beschikbaar voor watermanagement. Één daarvan is gefocust op het maken van bemestingsrecepten met behulp van QMS SolFer (Soluble Fertilizer). Deze tool levert uiteindelijk één advies met de hoeveelheid meststoffen die bijvoorbeeld in bak A en B moeten, gebaseerd op het type gewas, de teeltfase en eventuele water analyses. De andere tool focust zich meer op het autonoom aansturen van de irrigatiestrategie met de Irrigation Controller. Het model achter deze Controller berekent het aantal minuten tussen een irrigatiebeurt en stuurt dit setpoints automatisch naar de klimaatcomputer.”

Contactgegevens

Wilt u meer weten over één of meerdere van QMS en hoe dit uw bedrijfsvoering kan optimaliseren, neem dan contact op met de teeltengineers van Delphy Digital

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.