28 september 2016

Demonstratielocaties Groenbemesters 2016/2017

Overzicht demonstratielocaties 2016/2017 Groenbemesters die Delphy samen met de ondernemers uitvoert in opdracht van de Branche Organisatie Akkerbouw.

1. Jos Souren, Oude Molenstraat 7 te Simpelveld
Demonstratie van zaaimethoden, inpassing in bouwplan en wijze van onderwerken bij de diverse gewassen en mengsels.
Contactpersoon: Jos Souren, 06 53151775. J.souren@delphy.nl

2. Harry Geling, Deurneseweg 17 te Oploo
Demonstratie van zaaimethoden, inpassing in bouwplan en wijze van onderwerken bij de diverse gewassen en mengsels.
Contactpersoon: Jos Souren, 06 53151775. J.souren@delphy.nl

3. Frank van Poppel, Burgemeester Aartslaan 22 te Bergeijk
Demonstratie van zaaimethoden, inpassing in bouwplan (afh van voorvrucht) en wijze van onderwerken bij de diverse gewassen en mengsels.
Contactpersoon: Jos Souren, 06 53151775. J.souren@delphy.nl

4. Frank van Poppel, Burgemeester Aartslaan 22 te Bergeijk
Demonstratie van zaaimethoden, inpassing in bouwplan (afh van voorvrucht) en wijze van onderwerken bij de diverse gewassen en mengsels.
Contact persoon: Jos Souren, 06 53151775. J.souren@delphy.nl

5. Proefboerderij Rusthoeve, Noordlange weg 42 te Colijnsplaat
Demonstratie van zaaien in graanstoppel, zaaibedbereiding, stikstof bemesting en vernietigen van de groenbemesters.
Contactpersoon: Nelis van der Bok, 06 53216327. N.vanderbok@delphy.nl

6. Huibert Knook, Oostdijk 18 te Willemstad
Demonstratie van zaaien na hoofdgrondbewerking in graanstoppel, vernietigen van de groenbemesters in het voorjaar en pootbedbereiding aardappelen in het voorjaar.
Contactpersoon: Nelis van der Bok, 06 53216327. N.vanderbok@delphy.nl

7. Mts Bastiaanssen biologisch, Westerringweg 16 te Espel ( in samenwerking met loonbedrijf Wieringa)
Demonstratie van tijdstip en soort bewerking van groenbemester in relatie tot beworteling. Wat is effect op aaltjes. Dit bij verschillende soorten en mengsels.
De demo is gezaaid op 14 september 2016.
Er wordt in het voorjaar geploegd, groenbemester staat dus de winter over.
De demonstratie staat gepland voor eerste helft van januari 2017.
Tijdens de demonstratie zal door middel van sleuven te zien zijn, hoe de wortelontwikkeling van verschillende objecten is geweest.
Verder zal na het zaaien van het hoofdgewas in 2017 op verschillende tijdstippen gelet worden op het effect van de verschillende objecten op slakken en opslag van de groenbemester.
Communicatie zal tevens gebeuren via (sociale) media en winterlezingen.
Contactpersoon: Geert Steenhuis. 06 51604521. G.steenhuis@delphy.nl

8. Gerrit Jan Prins, IJzerpad 13 te Rutten
Demonstratie van diverse doodspuittechnieken op een winterharde groenbemester.
De demonstratie zal in het voorjaar van 2017 plaatsvinden, één week na het doodspuiten van de groenbemester en één week voor het ploegen van de grond. Dit zal hoogstwaarschijnlijk in januari en/of februari 2017 zijn.
Na het uitvoeren van de behandelingen wordt de effectiviteit gemeten en wordt gekeken in hoeverre opslag van de groenbemester een probleem is in de hoofdteelt van 2017.
Communicatie zal tevens gebeuren via (sociale) media en winterlezingen.
Contactpersoon: Geert Steenhuis. 06 51604521. G.steenhuis@delphy.nl
9. Harry Schreuder, Elandweg 73 te Swifterbant.
Demonstratie van tijdstip en soort bewerking van groenbemester in relatie tot beworteling. Wat is het effect op aaltjes. Dit bij verschillende soorten en mengsels.
De demo is gezaaid op 31 augustus 2016.
Deze grond wordt in het najaar geploegd.
De demonstratie zal iets voor de 10 weken na zaai plaatsvinden. Inschatting is in de week van 7 t/m 11 november 2016.
Tijdens de demonstratie zal door middel van sleuven te zien zijn, hoe de wortelontwikkeling van verschillende objecten is.
Verder zal na het zaaien van het hoofdgewas in 2017 op verschillende tijdstippen gelet worden op het effect van de verschillende objecten op slakken en opslag van de groenbemester.
Communicatie zal tevens gebeuren via (sociale) media en winterlezingen.
Contactpersoon: Geert Steenhuis. 06 51604521. G.steenhuis@delphy.nl

10. Proefboerderij Ebelsheerd, Hoofdweg 26 te Nieuw Beerta
Demonstratie van verschillende teeltstrategiën van diverse (relevante) groenbemesters, bemesting en hoofdgewassen. Er zullen demonstraties in het najaar (voor het zaaien van de wintertarwe, begin november) en in het voorjaar (voor het zaaien van de suikerbieten, begin april) plaats vinden.
Contactpersoon: Geert Steenhuis. 06 51604521. G.steenhuis@delphy.nl
11. Delphy Op de Es, Zuiderstraat 5 te Zeijen
Op de Es ligt een demo met diverse zaaitijdstippen van diverse groenbemesters naast elkaar. Hierbij worden geen meststoffen toegediend.
Ook zijn nieuwe groenbemesters ingezaaid voor de praktijk. Denk hierbij o.a. aan klaver als vlinderbloemige.
Op 8 september is een start gemaakt met een demo van diverse zaaitechnieken met of zonder een grondbewerking. Denk hierbij aan doorzaai, spitten en zaaien, vaste tand en zaai en smaragd en zaai. Hierbij is een bladrammenas gebruikt als groenbemester.
Diverse N giften bij bladrammenas. 100 kg N, 50 kg N en 0 kg N.
Tevens is er een demoveld waarbij het effect op vrijlevende alen wordt bepaald voor de zaai (begin september en in het voorjaar (maart 2017).
In de winter wordt een demo vernietiging groenbemesters georganiseerd.
Contactpersoon: Jan Sikken. 06 10925023. J.Sikken@delphy.nl

Overall contactpersoon: Jacob Dogterom, 06 53389507. J.dogterom@delphy.nl

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.