5 april 2017

DEMO Mechanische Onkruidbestrijding Ebelsheerd

DEMO Mechanische Onkruidbestrijding Ebelsheerd

Delphy en SPNA nodigen u uit voor een Demonstratie Mechanische Onkruidbestrijding in Graan en Bieten

Waar: Proefboerderij SPNA Ebelsheerd, Hoofdweg 26, Nieuw Beerta
Wanneer: Woensdag 19 april, 15:00 – 17:00 uur

De mechanische onkruidbestrijding biedt steeds meer technische mogelijkheden om gewassen mechanisch schoon te houden. Bent u geïnteresseerd in deze mogelijkheden? Kom dan naar onze demonstratie van een aantal noviteiten op het gebied van mechanische onkruidbestrijding! Als bezoeker kunt u vanaf een naastrijdende wagen deze demonstratie goed volgen.

Deze demo richt zich op gangbare en biologische telers die de volgende machines in hun eigen teeltgebied en op hun eigen bodemomstandigheden willen zien:

Meerdere wiedeggen in wintertarwe

  • Treffler wiedeg en graanschoffel
  • Einböck Aerostar

Schoffeltechniek in suikerbieten

  • Steketee schoffelbalk voorzien van vingerwieders, speciaal ontwikkeld in opdracht van het IRS t.b.v. suikerbietenteelt
  • HAK schoffelbalk incl. vingerwieders/torsiewieders voor in de rij

We ontmoeten u graag op 19 april op proefboerderij Ebelsheerd! Kijk voor u weggaat op www.spna.nl of www.delphy.nl voor actuele info.

NB: bij slecht weer wordt de demo verplaatst naar een nader te noemen datum!

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.