14 juni 2016

Smart farming ‘Soil and sensibility’: Delphy ZW verder met bodemvruchtbaarheid

Smart Farming: demonstratie met verschillende objecten op Proefboerderij Rusthoeve

De bodem blijft het belangrijkste fundament onder het agrarisch bedrijf. Om productie zowel qua kwantiteit maar zeker ook qua kwaliteit op peil te houden is een goede bodem noodzakelijk. Afgelopen jaar (2015) was het jaar van de bodem waarmee ook een mooie start was gegeven voor meer aandacht voor dit thema.

Daarnaast is een belangrijke ontwikkeling die we kunnen waarnemen de verbetering van sensing technieken binnen de precisielandbouw. Afgelopen twee jaar is er veel inzet gepleegd binnen Zeeland waarbij bleek dat variatie in biomassa binnen percelen veelal juist niet te verklaren waren door stikstof en zeker niet te repareren met stikstof maar juist toe te rekenen waren aan complexere verschillen in de bodem. Hiervoor heeft Delphy ook het instrument ‘Bodemspiegel’ ontwikkelt wat momenteel al operationeel is. Correcte interpretatie wordt cruciaal.

Ook in 2016 wil Delphy samen met de provincie Zeeland aandacht schenken aan het thema bodemvruchtbaarheid en precisielandbouw. Delphy wil investeren in demonstraties op Proefboerderij Rusthoeve. We willen hier activiteiten aan toe voegen om meer te doen dan alleen groenbemesters maar aandacht vragen voor (letterlijk) dieperliggende knelpunten. Bovendien willen we de verbinding leggen met moderne techniek (sensing) door deze dienstbaar te maken aan bodemvruchtbaarheid.

Centraal punt is een perceel waar we verschillende variabelen aanleggen en deze met verschillende technieken gaan scannen en monitoren. Hiervoor willen we een 2 tal grond bewerkingsobjecten combineren met 7 groenbemesters evt gevarieerd in N aanbod met een maximum van 3 N trappen. Dat resulteert in maximaal 42 plots. Er komen hier geen herhalingen.

Het is geen wetenschappelijk onderzoek maar de veldjes zijn dusdanig groot dat door middel van boorputten op verschillende plekken de variabiliteit van bodem aangetoond kan worden. Dit geeft dan mooi beeld mbt ontwikkeling van bewortelbare zone, wat de verstoringen zijn en welke invloed we hier op hebben.
In dit perceel dit ook al een verdichting. Die is niet overal even sterk aanwezig maar kan zeker worden opgespoord en in de communicatie een interessante rol spelen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met N. van der Bok, +31 (0)6 53216327

 

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.