14 maart 2018

Delphy zet onderzoek zoete bataat voort in 2018

Zowel op klei als op zand

Afgelopen jaren heeft Delphy o.a. op Proefboerderij Rusthoeve onderzoek gedaan naar zoete bataat. De zoete bataat mag op een groeiende belangstelling rekenen van de consument, in vrijwel elke supermarkt is deze groente te vinden.

Sinds enkele jaren voert Delphy onderzoek uit naar zoete bataat. In 2017 heeft Delphy nog een onderzoek uitgevoerd naar verschillende rassen op drie verschillende locaties. Hierbij is opbrengst en kwaliteit gemeten. Daarna zijn de rassen in bewaring gegaan. Tevens is het suikergehalte bepaald. De rassen zullen nog een keer beoordeeld worden en hier zal effect het het ondergaan van een curing periode per ras ook bekeken worden. Daarna zullen de rassen nog onderworpen worden aan de smaaktest.

Voor 2018 gaat Delphy voort met het ‘Kennisnetwerk zoete bataat’. Er worden op twee plaatsen rassenproeven aangelegd volgens statistisch betrouwbaar protocol.

Daarnaast wil Delphy internationaal contacten versterken en mogelijkheden in de markt onderzoeken van lokaal geteelde zoete bataat.

Informatie

Cor van Oers
M 06 53 42 72 46
E c.vanoers@delphy.nl

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.