13 maart 2018

Delphy volledig eigenaar Aegisto BV!

Delphy wordt per 15 maart 2018 volledig eigenaar van Aegisto BV. Delphy was al voor 50% eigenaar van Aegisto, en neemt de resterende 50% over van Botany BV.

Aegisto voert al sinds 2010 deugdelijkheidsonderzoek van gewasbeschermingsmiddelen uit onder GEP (Good Experimental Practice) erkenning. Recent heeft de NVWA de certificering voor de uitvoering van dit onderzoek met zes jaar verlengd.

Aegisto is met het uitvoeren van deugdelijkheidonderzoek actief in alle sectoren. Met het uitvoeren van dit type onderzoek werkt Aegisto mee aan het verbreden van het gewasbeschermingsmiddelenpakket.

Zie voor meer informatie de website van Aegisto.

Met het overnemen van Aegisto werkt Delphy verder aan haar positie als kennisontwikkelaar voor de plantaardige sectoren.

Informatie

Jeroen van der Meij, projectleider Aegisto
M +31 6 51 33 53 80
E j.vanderMeij@delphy.nl

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.