24 mei 2019

Delphy verkent de “low budget” teelt van suikerbieten

Nu de suikerprijs erg onder druk staat wordt het voor de akkerbouwers des te belangrijker om de kosten ook in de gaten te houden bij de suikerbietenteelt.
Om te verkennen waar er op kosten bij de teelt van suikerbieten bespaard kan worden heeft Delphy in Flevoland (Swifterbant) dit jaar een proef aangelegd om suikerbieten tegen minimale kosten te telen, met behoud van een optimale opbrengst. Er wordt gekeken hoe de kosten in de bietenteelt laag gehouden kunnen worden. Is gaan voor de hoogste opbrengst wel het meest rendabel bij de huidige bietenprijs, of is het saldo hoger als de kosten laag worden gehouden en de opbrengst sub-optimaal is? Verschillende bemestingsstrategieën worden hier naast elkaar gelegd evenals verschillende strategieën van ziektebestrijding. Bij een hoge bietenprijs is een bespuiting veel eerder rendabel dan bij een lage bietenprijs. Daarnaast geldt de duurzaamheid van de teelt waar terdege rekening mee gehouden moet worden. Er is belang bij rassen met een mindere gevoeligheid voor bladschimmels, zodat het niet nodig is om te proberen de bladschimmels in bedwang te houden met fungiciden. In de proef worden ook verschillende teelt- en bemestingsstrategieën vergeleken, waaronder slachtkuikenmest vs. kunstmest en andere mogelijkheden verkend.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Paul Hooijman 06 5125 9897, p.hooijman@delphy.nl of Harm de Boer 06 5140 9450, h.deboer@delphy.nl.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.