5 september 2018

Delphy verdiept zich in de teelt van Cannabis

Cannabis is sinds 1 juni 2018 toegelaten in Canada en in delen van de Verenigde Staten. Dat betekent dat Cannabis, voor toepassing in de medische en recreatieve sector, regulier geteeld mag worden. Universiteiten in Canada en de Verenigde Staten hebben contact gezocht met Delphy omdat zij voor dit relatief nieuwe gewas behoefte hebben aan kennisontwikkeling en praktische informatie voor telers.
In Nederland is nog geen besluit genomen voor vrijgeven van de teelt van Cannabis. De commissie Knottnerus heeft een advies voor een gesloten coffeeshopketen aangeboden aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Bruins van Medische Zorg en Sport. Mocht dit advies worden overgenomen dan worden in Nederland teeltproeven opgezet. Teelttechnisch valt nog veel te verbeteren aan Cannabis. Door een betere teelttechniek wordt de kwaliteit van het product homogener en dus betrouwbaarder in werking. Delphy heeft een voorsprong in kennis omdat de teelt van Cannabis veel overeenkomsten heeft met de chrysantenteelt.
Delphy heeft een team van specialisten samengesteld voor dit gewas. Zij begeleiden de Canadese universiteit bij kennisontsluiting en gaan ook de teeltbegeleiding van Nederlandse telers uitvoeren.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jeroen van Buren, 06 51591430; j.vanburen@delphy.nl

 

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.