24 oktober 2017

Delphy Team Pot- en Perkplanten start eigen onderzoek voor haar klanten op het Improvement Centre

Sinds de overheid objectief Glastuinbouwonderzoek niet meer financiert, richt Delphy Team Pot- en Perkplanten zich steeds meer op de ontwikkeling van kennis door het uitvoeren van eigen onderzoek. Kennisontwikkeling en kennisimplementatie versterken elkaar. Delphy Team Pot- en Perkplanten wil daarom ook onderzoek gaan uitvoeren in opdracht van klanten. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten van het Improvement Centre in Bleiswijk.

Op dit moment doet Delphy onderzoek naar middelen die claimen een werking te hebben als insectenbestrijding. Het is niet duidelijk of deze middelen werkelijk iets bijdragen aan de bestrijding. Ook is onbekend of er schade dan wel groeibeperking kan optreden. Daarom moeten deze middelen getest worden. Delphy onderzoekt de werking van vijftien middelen tegen witte vlieg.

De opzet van deze proef is mede tot stand gekomen door de betrokkenheid van een Raad van Advies, waarin een vijftal enthousiaste klanten zitting heeft. Zij vormen een afspiegeling van het klantenbestand en fungeren als klankbord voor Delphy Team Pot- en Perkplanten. De resultaten van bovenstaande proef worden besproken met de klanten van Delphy.

Informatie

Jeroen van Buren
M +31 (0)6 51 59 14 30
E j.vanburen@delphy.nl

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.