9 februari 2017

Delphy start met vervolgproject Praktijknetwerken

De resultaten van elf praktijknetwerken in de Veenkoloniën worden verder verspreid

Recent heeft Delphy goedkeuring ontvangen van SNN voor de uitvoering van het project “Samenhangende kennisverspreiding in vervolg op Praktijknetwerken Veenkoloniën”. Dit project is een initiatief van Delphy vernieuwingsbedrijf Op de Es, Akkerbouw en loonwerkbedrijf H.J. Luth te Wedde en Nedworc Foundation expert M.A.M. Commandeur. Delphy heeft het project uiteindelijk aangevraagd in het kader van POP III, Veenkoloniën.

In dit project zal via open kennisverspreidingsmethoden de kennis en leerpunten uit een elftal praktijknetwerken verder worden verspreid. Voor de komende jaren staan de volgende activiteiten gepland: Flitsbijeenkomsten bij akkerbouwers, regionale demonstraties, boerenwerkdemonstraties, workshops en trainingen in het veld. De kennisverspreiding integreert vrijwel alle thema’s die in de Praktijknetwerken aan de orde zijn geweest, zoals vochtvoorziening, biodiversiteit, bodemverbetering, precisielandbouw, mest & mineralen, duurzame energie en bewaring.

De komende tijd worden alle akkerbouwers in de Veenkoloniën uitgenodigd voor de diverse activiteiten, die zo dicht mogelijk bij de dagelijkse praktijk van de akkerbouwbedrijven zullen aansluiten. Tegelijkertijd omvatten de activiteiten leerpunten voor verdere optimalisatie van de bedrijfsvoering.

Dit project wordt gefinancierd vanuit het ELFPO. Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.