15 mei 2018

Delphy start proef gewasonderhoud in doordragers

Participeren is mogelijk

Team Delphy Aardbeien bouwt hard aan een onderzoektak. De focus ligt op onderwerpen waar de sector belang bij heeft, zoals de teelt van doordragers. Hier liggen vraagstukken waarvoor onderzoek benodigd is.

Proef gewasonderhoud in doordragers

Op 9 april 2018 is de proef op Berry Plaza in Egchel gepland. Hier zijn drie volledige rijen Favori minitrays opgezet. Favori is een ras van Flevo Berry dat zich binnen Europa bewezen heeft. Binnen de proef worden drie strategieën gewasonderhoud gehanteerd.
1. Minimale inspanning, waarbij geen gewasdraden komen te hangen en geen gewasonderhoud wordt uitgevoerd.
2. Maximale inspanning, waarbij wekelijks oud blad wordt verwijderd, trossen worden doorgehaald en bijna afgeoogste trossen worden verwijderd.
3. Tenslotte wordt de praktijkstrategie van de teler meegenomen in het onderzoek, eenmaal bladplukken in de teelt en regelmatig doorhalen.

Bij de strategie van de teler en de maximale inspanning wordt er wel met gewasdraden gewerkt. Gedurende de proef wordt de productie, sortering, vruchtgewicht, bewaarbaarheid, plantbelasting en brix gemonitord. Tevens wordt er tijdens de proef op een tweetal momenten bloemonderzoek uitgevoerd om te bekijken wat het effect van gewasonderhoud op de ontwikkeling is. Tenslotte worden ook de arbeidsuren gemonitord.

Demonstratieproef

Aansluitend aan dit onderzoek nemen Fresh Forward en Flevo Berry deel aan een demonstratieproef. Hierbij wordt gekeken naar zowel de productiekant als het arbeidsverhaal. Fresh Forward neemt deel met hun doordrager FD1604. Dit ras wordt door Fresh Forward gepresenteerd als een smaakras. Het ras kenmerkt zich door grote bladeren, stevige/lange bladstelen met een beperkt aantal bloemen. Hierdoor blijft de vruchtgrootte vrij constant. Vanuit Flevo Berry nemen Altess, Furore en 08-06-10 deel. De 08-06-10 is een vergevorderde selectie van Flevo Berry. Deze selectie kenmerkt zich met goede resultaten in productie en sortering. Daarnaast is het ras sterk tegen meeldauw en trips. Altess wordt als sterk beschouwd in warmere perioden en bovendien sterk tegen wortelziekten en meeldauw. Furore is bekend in de doordragerteelt en bekend om de hoge producties gepaard met een goede smaak. Arbeid van deze rassen wordt gemonitord. In deze proef wordt de gewasonderhoud strategie van de teler gehanteerd.

Participanten gezocht voor onderzoek op lange termijn

Met deze proef wil Delphy meer inzicht krijgen in het actuele vraagstuk rondom arbeid in doordragers. Delphy financiert deze proef zelf. Om op de lange termijn proeven te blijven initiëren waarbij het sector belang groot is, zijn wij op zoek naar participanten. Het onderzoek en de aansluitproef krijgen aandacht op de Aardbei Demodag 2018 en zijn dan tevens te bezichtigen! De Aardbei Demodag wordt dit jaar georganiseerd op 7 september bij Peter Lemmen in het Limburgse Egchel.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bart Jongenelen, 0653151412; B.Jongenelen@delphy.nl

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.