24 april 2018

Delphy start proef bestrijding Duist

Bestrijding duist: middelenkeuze en spuittechniek

Een effectieve bestrijding van duist is nog altijd een uitdaging. Timing en middelenkeuze is van groot belang. Bij vroeg beginnen met middelen met een contactwerking is het essentieel dat de duist geraakt wordt. De spuittechniek kan bijdragen aan een betere bedekking.

Delphy is in samenwerking met diverse partners waaronder de Graanacademie en Dow-DuPont en Delphy onderzoek gestart naar het effect van het spuitsysteem op de mate van bestrijding van duist bij verschillende middelencombinaties.
Het onderzoek is aangelegd op een perceel zware grond in het noordoosten van Groningen waarvan bekend is dat er veel duist aanwezig is. Met de bespuitingen is gewacht tot het voorjaar op een moment dat de duist net boven stond (naaldstadium). Binnen de middelencombinaties worden de spuitsystemen conventioneel, luchtondersteuning, luchtvloeistofdop en WingSprayer vergeleken. Elk systeem is optimaal afgesteld.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Johan Wander: 06 51 37 64 89; j.wander@delphy.nl

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.