6 december 2016

Delphy start onderzoek toepassing biochar

Van weggooipallet naar toepassingen in de land- en tuinbouw

Advies- en onderzoeksbureau Delphy start onderzoek naar onder andere mogelijke toepassingen van biochar in de land- en tuinbouw, bij voorbeeld als veenvervanger. Delphy is één van de 14 deelnemers aan de Pyrolyse Proeftuin Zuid-Nederland. Dit cluster werkt aan het hoogwaardig hergebruiken van reststromen als biomassa en kunststoffen.
Pyrolyse is een thermisch kraakproces waarbij biomassa, kunststof of afval wordt ontleed door het tot hoge temperatuur te verhitten zonder de aanwezigheid van zuurstof. Bij pyrolyse ontstaan in principe drie producten: gas, olie en een cokesachtig residu biochar. Deze stoffen kunnen weer dienen als brandstof of grondstof voor een nieuw product. Het is een bewezen, innovatieve en kansrijke technologie die mogelijkheden biedt om weggooipallets, gebruikte plastic folie, maar ook walnootschillen en rioolslib niet langer te verbranden maar thermisch te recyclen en her te gebruiken in bijvoorbeeld de land- en tuinbouw. Dit past goed binnen cradle-to-cradle, ofwel biobased economy of circulaire economie genoemd.

In de Pyrolyse Proeftuin Zuid-Nederland werken overheid, bedrijven en onderwijs samen: pyrolysebedrijven die de feitelijke techniek en installatie leveren, toeleveranciers van de grondstoffen en potentiële afnemers. Dit gebeurt vanuit Moerdijk. Het pyrolysecluster in Zuid-Nederland ontvangt financiële steun uit het Europese Ontwikkelingsfonds Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OPZuid) vanwege haar bijdrage aan minder CO2-uitstoot, minder afval, nieuwe bedrijvigheid op het haven- en industriegebied en nieuwe vervoerstromen.

Delphy is één van de deelnemers aan het pyrolysecluster. De advies- en onderzoeksorganisatie heeft al eerder oriënterende proeven uitgevoerd in de boomkwekerij met biochar en andere restproducten uit de pyrolyse. Perspectiefvolle toepassingen worden nu breder onderzocht in de akkerbouw en vollegronds groententeelt als aardbei. Biochar is een soort houtskool. Het lijkt potentie te hebben om door te mengen in substraat als alternatief voor veen. Het product heeft bindende eigenschappen wat kansen biedt voor groeibeheersing. Daarnaast worden andere mogelijkheden onderzocht zoals afdekmateriaal om onkruid en mos in de pot- en containerteelt te voorkomen en zuivering van gietwater. Onderzoek wordt gestart naar nieuwe toepassingen met de waterige houtazijn als biologisch middel om insecten te bestrijden. Uiteindelijk zal het project meerdere succesvolle business cases moeten opleveren.

De veertien deelnemers aan de Pyrolyse Proeftuin Zuid-Nederland zijn: Havenschap Moerdijk (penvoerder), Ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant, Avans Hogeschool, Bewa, SABIC Petrochemicals, GoodFuels Marine, Patpert Teknow Systems, Nettenergy, Nimaro Ageno Consult, CharcoTec, Waste4ME, DSM R&D Solutions, Delphy en TU Eindhoven.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Cees Oele,  +31-620398258; c.oele@delphy.nl.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.