18 september 2018

Delphy start onderzoek naar ondiepe grondbewerking

Steeds meer belangstelling vanuit de praktijk

Goede zorg voor de bodem staat tegenwoordig bij iedere akkerbouwer op het netvlies. Maar hoe dat precies moet en waar de echte kansen liggen is niet altijd even gemakkelijk uit te leggen. Die wisselen nogal eens van bedrijf tot bedrijf van grond tot grond.

Niet kerende grondbewerking of naar ploegloos boeren is vaak in de belangstelling maar voor velen een brug te ver.

De laatste jaren is er meer en meer belangstelling gekomen voor een tussenweg, ondieper ploegen al dan niet in combinatie met bouwvoorlichter.

Het vastleggen van meer organische stof in de bodem door de juiste inzet van groenbemesters die juist veel massa onder grond produceren, zo de bodem lang bedekt houden heeft de belangstelling voor ondieper ploegen weer doen toenemen. Ondieper ploegen betekent immers minder afbraak van organische stof. Om hier op een objectieve manier kennis over te ontwikkelen is Delphy gestart met en onderzoek naar de juiste manier van ondiep of eco-ploegen en alles wat daarbij hoort. Naast veld-demonstraties worden hiervoor uitgebreid waarnemingen gedaan en zullen de resultaten verder komend jaar worden verspreid.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Anthon Bom,  06-13513813; a.bom@delphy.nl

 

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.