12 november 2018

Delphy start met gespecialiseerd adviesteam biologische akkerbouw en vollegrondsgroente

Per 1 januari 2019 start Delphy met een gespecialiseerd team adviseurs Biologische akkerbouw en vollegrondsgroente. De groei van de biologische sector akkerbouw en vollegrondsgroente vraagt om een doorgaande kennisontwikkeling en kennisimplementatie. Om aan deze vraag naar meer kennis te kunnen blijven voldoen heeft Delphy haar organisatie gewijzigd.

De adviseurs biologische akkerbouw zijn verenigd in een zelfstandig team. Hiermee anticipeert Delphy op een steeds grotere en bredere vraag naar kennis en advies. Het team biologische akkerbouw richt zich op het ontwikkelen van kennis door middel van praktijkonderzoek, innovatieve projecten en demo’s. Kennis wordt direct toegepast in de adviezen aan relaties van Delphy. Met deze organisatiewijziging werkt Delphy er aan om haar relaties nog beter van dienst te zijn met hoogwaardige adviezen en mee te groeien met de vraag naar advies vanuit de biologische sector.

Het team staat onder leiding van Christoffel den Herder (41 j.), inmiddels 9 jaar werkzaam bij Delphy als senior adviseur Biologische akkerbouw. Christoffel is bereikbaar via 06 12 15 51 31, of via e-mail: c.denherder@delphy.nl.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.