24 april 2018

Delphy start landelijk onderzoek bladziekten in suikerbiet

Dit jaar breidt Delphy het onderzoek naar de verschillen tussen rassen suikerbieten en hun gevoeligheid in bladziekten uit naar 4 regio’s

 

Evenals voorgaande jaren wordt er van een ras een gedeelte wel behandeld tegen bladziekten en een gedeelte niet behandeld. Het afgelopen jaar heeft Delphy op veel plaatsen gezien dat zelfs bij een intensief spuitschema bladziekten soms moeilijk te bestrijden zijn. Net name Cercospora was de afgelopen jaren moeilijk te bestrijden. In de proefvelden van Delphy waren in 2017 evenals in eerdere jaren duidelijke rasverschillen te zien. Delphy heeft dit jaar het onderzoek uitgebreid naar 4 locaties. De proefvelden liggen in Flevoland, Zeeland, Limburg en Drenthe. Per regio zijn de rassen gezaaid die passen in het betreffende gebied en deze worden gedurende het groeiseizoen intensief gevolgd op de ontwikkeling van bladziekten.

De ziektedruk van bladziekten is de afgelopen jaren in de praktijk behoorlijk toegenomen. En wellicht neemt deze verder toe de komende jaren door een intensievere bietenteelt. Delphy is van mening dat bij de beheersing van bladziekten niet alleen mag worden gekeken naar de inzet van gewasbeschermingsmiddelen, maar dat ook de veredeling en rassen hier een rol in moet spelen. Het is ten eerste dus van belang om telers op de hoogte te brengen van de gevoeligheid van rassen voor bepaalde bladziekten. Hier kan dan de rassenkeuze en de bladziektebestrijding op aangepast worden. Ook is het van belang om rassen op te nemen in de rassenlijst die betere resistenties hebben tegen bepaalde bladziekten ipv alleen maar naar opbrengst te kijken. Het resultaat van een bietenteelt is niet alleen afhankelijk van de suikeropbrengst, maar ook van de kosten die gemaakt moeten worden en van de duurzaamheid van de bietenteelt.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Harm de Boer, +31 6 51 40 94 50; h.deboer@delphy.nl

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.