22 mei 2017

Delphy start kennisnetwerk Zoete Bataat: nieuw gewas in ontwikkeling

Zoete bataat is een nieuw gewas voor Nederland en geniet toenemende belangstelling bij consument en telers. Delphy is actief betrokken bij de (kennis)ontwikkeling van de teelt en productie van zoete bataat. Delphy onderneemt daarom diverse activiteiten om de teeltkennis van dit nieuwe gewas verder uit te ontwikkelen en te implementeren.

Er worden in 2017 twee proefvelden aangelegd met daarop diverse rassen zoete bataat en onderzoek naar optimalisatie van de teeltwijze van zoete bataat. De proefvelden komen te liggen in Zuidwest-Nederland (Proefboerderij Rusthoeve) en Zuidoost-Nederland (Proefboerderij vredepeel).

Delphy start met een kennisnetwerk voor telers die de teelt van zoete bataat verder willen ontwikkelen. De proefvelden worden met de deelnemers van het kennisnetwerk actief gevolgd. Gedurende het groeiseizoen worden er diverse groepsbijeenkomsten georganiseerd om kennis uit te wisselen. Tevens bestaat er de mogelijkheid voor individuele advisering bij de teelt van zoete bataat.

Internationaal is er veel bekend over zoete bataat. Het internationale netwerk van Delphy wordt betrokken bij de verdere ontwikkeling van de teelt.

Informatie

Geïnteresseerden voor deelname aan het kennisnetwerk zoete bataat kunnen zich aanmelden bij:
Cor van Oers, Mob. Tel. 06 53 42 72 46 of via e-mail: c.vanoers@delphy.nl
Jos van Hamont, Mob. Tel. 06 53 37 52 57 of via e-mail: j.vanhamont@delphy.nl

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.