Delphy start kennisnetwerk Zoete Aardappel (Zoete Bataat): nieuw gewas in ontwikkeling

Zoete aardappel is een nieuw gewas voor Nederland en geniet toenemende belangstelling bij consument en telers. Delphy is actief betrokken bij de (kennis)ontwikkeling van de teelt en productie van zoete aardappel. Delphy onderneemt daarom diverse activiteiten om de teeltkennis van dit nieuwe gewas verder uit te ontwikkelen en te implementeren.

Er worden in 2017 twee proefvelden aangelegd met daarop diverse rassen zoete aardappel en onderzoek naar optimalisatie van de teeltwijze van zoete aardappel. De proefvelden komen te liggen in Zuidwest-Nederland (Proefboerderij Rusthoeve) en Zuidoost-Nederland (Proefboerderij vredepeel).

Delphy start met een kennisnetwerk voor telers die de teelt van zoete aardappel verder willen ontwikkelen. De proefvelden worden met de deelnemers van het kennisnetwerk actief gevolgd. Gedurende het groeiseizoen worden er diverse groepsbijeenkomsten georganiseerd om kennis uit te wisselen. Tevens bestaat er de mogelijkheid voor individuele advisering bij de teelt van zoete aardappel.

Internationaal is er veel bekend over zoete aardappel. Het internationale netwerk van Delphy wordt betrokken bij de verdere ontwikkeling van de teelt.

Informatie

Geïnteresseerden voor deelname aan het kennisnetwerk zoete aardappel kunnen zich aanmelden bij:
Cor van Oers, Mob. Tel. 06 53 42 72 46 of via e-mail: c.vanoers@delphy.nl
Jos van Hamont, Mob. Tel. 06 53 37 52 57 of via e-mail: j.vanhamont@delphy.nl

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.