15 augustus 2016

Delphy start demonstraties groenbemesters in opdracht van de Brancheorganisatie Akkerbouw

Demonstraties op elf locaties, verdeeld over Nederland

Vanaf heden start Delphy met de uitvoering van demonstraties van groenbemesters op elf verschillende locaties in Nederland. De Brancheorganisatie Akkerbouw heeft Delphy daarvoor opdracht gegeven. Het onderwerp en de aandachtspunten van deze demonstraties zijn voortgekomen uit de programmeringscyclus van de brancheorganisatie. Het onderzoeksonderwerp groenbemesters scoorde hoog in de door akkerbouwers beoordeelde wensen voor onderzoek en innovatie. Om in elk van de vijf regio’s een goede demonstratie te organiseren, die aansluit op de praktijk, heeft op regionaal niveau overleg plaatsgevonden tussen Delphy en akkerbouwers van LTO, NAV en NAJK.

In de diverse demonstraties is aandacht voor aspecten zoals zaaibedbereiding, verschillende groenbemesters, effecten van groenbemesters op aaltjes, grondbewerking na een graangewas, het onderwerken van een groenbemester en effecten van N-bemesting. De demonstraties vinden voor een deel plaats op praktijkbedrijven, maar ook op proefboerderij Rusthoeve, Delphy Op de Es en proefboerderij Ebelsheerd (SPNA).

Gedurende de looptijd van het project worden bijeenkomsten georganiseerd om de effecten van de demonstraties te tonen. Tevens wordt aangehaakt bij de diverse open dagen.

Bij de foto: Grondbewerking en zaaien van de groenbemesters op praktijkperceel te Simpelveld.

Informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jacob Dogterom
M 06 53 38 95 07
E j.dogterom@delphy.nl

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.