2 mei 2019

Delphy slaat eerste paal voor nieuwe onderzoekslocatie boom- en vasteplantenteelt

Delphy heeft vandaag (donderdag 2 mei 2019) de eerste paal geslagen voor de nieuwe onderzoekslocatie boomteelt en vasteplantenteelt aan de Dijkgraafweg in Hazerswoude. Op de nieuwe locatie gaat Delphy haar onderzoeksactiviteiten voor kwekers, fabrikanten en toeleveranciers uitbouwen.

Het perceel voor de nieuwe locatie is vorig jaar gekocht van de Kavelcoöperatie Dijkgraafweg. Het perceel is geheel opnieuw verkaveld en er zijn proefvelden aangelegd voor de vollegrond. Komende maanden wordt de kasruimte gebouwd en worden nieuwe containervelden aangelegd.

De nieuwe locatie wordt vanaf eind 2019 in gebruik genomen. Dit jaar worden de proeven nog uitgevoerd op de onderzoekslocatie aan het Rijneveld in Boskoop. Op vrijdag 27 september 2019 wordt daar ook de jaarlijkse open dag georganiseerd.

Delphy voert onderzoek uit in verschillende sectoren: aardbeien, houtig kleinfruit, glastuinbouw, grootfruit, akkerbouw, bloembollen en boomteelt. Delphy heeft voor alle sectoren eigen onderzoekslocaties tot haar beschikking, zelfstandig of in samenwerking met partners. De onderzoeken die Delphy uitvoert hebben een praktische inslag waarbij we altijd zoeken naar de meerwaarde voor de teler.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.