4 juli 2016

Delphy richt organisatie anders in: kennisontwikkeling glastuinbouw hoog op de agenda

Aad van den Berg nieuwe manager Delphy Improvement Centre

Aad van den Berg gaat de kennisontwikkelingsactiviteiten van de glastuinbouw overnemen van Marc Grootscholten, die vertrekt als manager van Delphy Improvement Centre. De (inter)nationale marktontwikkelingen in de glastuinbouw gaan zo hard dat Delphy heeft besloten de kennisontwikkeling in de glastuinbouw versneld te gaan oppakken en daar de organisatie op in te richten.

In een persbericht meldt Delphy: “De glastuinbouw verandert  snel, ICT-toepassingen, ontwikkelen van nieuwe teeltconcepten en schaalvergroting zijn aan de orde van de dag en vragen om nieuwe kennis. Gezien deze ontwikkelingen gaat Delphy kennisontwikkeling hoger op de agenda zetten en versneld de organisatie inrichten om in te spelen op deze veranderende marktvraag.”

Marc Grootscholten vertrekt bij Delphy

Mede aanleiding voor de versnelde aanpak zijn de (inter)nationale marktontwikkelingen en het aanstaande vertrek van Marc Grootscholten als manager van het Improvement Centre. Grootscholten heeft voor een uitdaging buiten Delphy gekozen. Hij verlaat Delphy eind juli. Al eerder, vanaf 1 juli, komt de kennisontwikkelingsactiviteiten van de glastuinbouw onder de leiding van Aad van den Berg te staan.

Van den Berg heeft het Improvement Centre opgezet en heeft veel ervaring in de breedte van de internationale tuinbouw. Delphy ziet Aad van den Berg als de juiste persoon om de doelstellingen van Delphy voor kennisontwikkeling in de glastuinbouw te realiseren. De activiteiten van het Improvement Centre en de ontwikkelingen van IT-toepassingen, zoals een digitaal kennisplatform, dashboard en monitoringssystemen vallen hiermee per 1 juli onder zijn verantwoordelijkheid.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.