21 juni 2018

Delphy organiseert de eerste Pootaardappelvelddag

Op 26 juni de eerste Pootaardappelvelddag, aanvang 14.30 uur, Tollebeek

De pootaardappelteelt is een kennisintensieve teelt met mooie, nieuwe ontwikkelingen. Delphy ervaart dat er veel behoefte is aan kennis en kennisdeling rondom de pootgoedteelt en organiseert daarom naast Dé Landelijke Pootaardappeldag nu ook een pootaardappelvelddag. Delphy en partners laten de actuele ontwikkelingen zien op het gebied van bemesting, teelt, ziektebestrijding en mechanisatie door middel van interessante proeven en demonstraties.

Velddag voor Pootaardappeltelers

De Pootaardappelvelddag vindt plaats in het centrum van de pootgoedteelt op het teeltbedrijf van de NAK in de N.O.P. Dinsdag 26 juni is het moment van de Pootaardappelvelddag.

Programma        Vanaf 14.30 uur starten de rondleidingen, waarin alle objecten worden toegelicht.

De laatste rondleiding start om 19.00 uur.

Het bedrijvenplatform is de hele middag en  avond te bezoeken.

Locatie                NAK proefbedrijf Tollenbeek, Johannes Postweg 1, 8309 PE Tollebeek

 

Hygiëne protocol

Omdat deze velddag te gast is op het proef- en controlebedrijf van de NAK kan het veld alleen bezocht worden als alle bezoekers in schone kleding en met schoon schoeisel komen.

Bedrijvenplatform

Als standhouder zijn de volgende bedrijven aanwezig:

Agro-Vital BV,  Alltech,  BASF Nederland B.V.,  Broere beregening,

CHD Eefting Landbouwspuitmachines BV,  De Groene Vlieg/HLB,  Delphy BV, Kamps de Wild,

DT Dijkstra, Ecostyle, Koeckhoven.net, Necap Pallets & Kisten B.V.,  N-xt Soil Services,

OCI Nitrogen BV,  Olmix,  Ralco,  Timac Agro Nederland, vakblad ‘vd Grond’,

Vereinigte Hagel agrarische verzekeringen, Wifo-Anema BV, WingsSprayer, WUR praktijkonderzoek buitenteelten.

Demo’s

Broere Beregening zal druppelirrigatie-apparatuur, werkzaam op solar energy demonstreren.

Kamps de Wild demonstreert haar Amazone spuit. Bij Koeckhoven.net kunt u zowel een ecoploeg als een kopeg in werking zien en ook CHD Eefting Landbouwspuitmachines BV is met een machine aanwezig.  N-xt Soil Services is te bezoeken in hun eigen mastertent. WUR praktijkonderzoek geeft toelichting bij een meet-unit voor ziekzoeken en Wifo-Anema BV demonstreert een kantelaar.

NAK controleveld en ziekzoeken

De NAK heeft naast het proefveld van de velddag haar eigen controleveld liggen waar diverse partijen pootgoed worden opgekweekt ter controle. Daarnaast liggen ook de ziekzoeken planten. Tijdens de rondleiding zal de NAK deze werkwijze en het belang ervan toelichten.

Demo onkruidbestrijding

Een aantal herbicidencombinaties wordt vergeleken in de zoektocht hoe het niet meer toegelaten linuron het beste vervangen kan worden. Tijdens de rondgang krijgt u een toelichting op de eerste resultaten.

Onderzoek bemesting

Bemestingsproef, waarin verschillende producten naast elkaar zijn toegepast. Het betreft  producten van Ralco, Olmix (gewasbespuiting en granulaat), Alltech, Alfing, AleOMenno. Tijdens de rondleiding worden de verschillende producten toegelicht.

Luis-virusproef

De meningen over de beste aanpak van de luis en virus bestrijding zijn verdeeld. Diverse strategieën worden in dit onderzoek uitgetest en toegelicht door een adviseur van Delphy.

Quad planten

Heeft het voordeel om de poters niet op een rij te leggen maar afwisselend meer naar links of naar rechts. De resultaten van 2017 waren interessant. Toelichting hierover bij deze nieuwe proef.

Demonstratie spuittechniek

In de rondleiding is een korte demonstratie opgenomen waarbij met de Delphy Spuitsystemenmachine 4 verschillende systemen (conventioneel, Airtec, luchtondersteuning, WingSSprayer) en nieuwe spuitdoppen worden getoond en toegelicht. De demo vindt plaats in aardappelen en wordt uitgevoerd met water. U krijgt een deskundige toelichting van adviseurs van Delphy.

Meer informatie over de verschillende demo’s en rondleidingen is te lezen in de speciale uitgave van het vakblad ‘vd Grond’ Pootaardappel die alle pootgoedtelers in Nederland half juni hebben ontvangen.

 

De Pootaardappelvelddag krijgt een vervolg op Dé Landelijke Pootaardappeldag op 31 januari 2019 in Emmeloord waar ieder jaar zeker 300 deelnemers uit Nederland, België en Duitsland aanwezig zijn. Met de combinatie van deze beide dagen ontstaat een kennisagenda met veldonderzoek en bespreking van resultaten.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.