27 juli 2022

Delphy ontwikkelt IPM strategie in de trayplantopkweek

Drie jaar onderzoek naar integratie van IPM aanpak Phytophthora

In de opkweek van aardbeienplanten behoort Phytophthora tot de belangrijkste ziekten en plagen. Met de druk op het middelenpakket wordt het steeds lastiger om tot een sluitende aanpak te komen ter voorkoming van Phytophthora. Dit betekent de nodige urgentie om op een robuuste manier gezonde planten te kunnen blijven produceren. Om deze reden is Delphy drie jaar terug onderzoek gestart naar de integratie van Integrated Pest Management (IPM) strategieën met betrekking tot Phytophthora. Hierin sloot tevens het bedrijfsleven aan om hun IPM aanpak te beproeven en valideren onder hoge druk van Phytophthora in een praktijkconforme setting. Complete IPM strategieën worden getoetst t.o.v. onbehandeld en volledig chemische referentie. Om de druk op de IPM strategie op te voeren worden er op diverse momenten oplossingen met Phytophthora sporen over de objecten gegoten, om zo momenten van extreem hoge druk te simuleren. Bij het inpakken wordt de druk beoordeeld in het rhizoom en later in productie de resultaten in uitval en productie.

Inmiddels is het vierde jaar gestart met meer dan 10 verschillende objecten vanuit diverse aangesloten bedrijven en Delphy IPM strategieën. Uit afgelopen drie jaar onderzoek is de Delphy IPM strategie ontwikkeld.

Delphy IPM strategie

De Delphy IPM strategie is ontstaan uit nauwe samenwerking binnen Delphy tussen onderzoek en advies zachtfruit. De driehoek R&D (onderzoek), specialistische kennis (advies) én de praktijk maakt conceptmatig denken mogelijk. Met de eigen onderzoekslocatie Delphy ISFC is er een platform waar dit allen tezamen kan komen.

Harrie Pijnenburg, specialist plantgezondheid zachtfruit: “Ervaringen met middelen opgedaan door fabrikanten en telers geven potentie aan van effectiviteit op onderdelen. Combineren van biologische middelen met chemische inzet ontwikkelt zich tot een strategie die natuurlijk vraagt om bewijzen. Belangrijk is dan om een middel op het juiste moment maar ook op de juiste manier toe te passen.” In de Delphy IPM strategie wordt een mix gemaakt van bodembiologie en biostimulanten in combinatie met groene en chemische gewasbeschermingsmiddelen. Het aantal chemische toepassingen is in het Delphy IPM schema gereduceerd tot 4 toepassingen rondom kritische momenten in de teelt.

Naast urgentie en een idee, is het tevens belangrijk om tot een goede methode tot test en validatie te komen. Middels een door Delphy ISFC ontwikkelde aanpak is er een methode ontwikkeld waarbij IPM strategieën op een passende manier getoetst kunnen worden. Welke tevens aansluit bij de manier van werken in de praktijk. Vera Theelen, onderzoeker Delphy ISFC: “Doordat we over de jaren de beoordelingsmethode steeds hebben geoptimaliseerd, kunnen we significante verschillen goed zichtbaar maken. Voornamelijk in de 2e fase waarbij de objecten in een productieteelt liggen kun je goed zien wat voor effect de toepassingen in de opkweek hebben bijgedragen aan de weerbaarheid van de planten. Bij de Delphy IPM strategie is te zien dat het verschil met onbehandeld steeds groter is geworden en dat de strategie zeker niet onderdoet voor de chemische referentie”.

Naast de ontwikkeling en validatie van de Delphy IPM strategie neemt ook het bedrijfsleven deel in deze aansluitproeven. Bedrijven als PlantoSys, Plant Health Cure, UPL, Haifa, Koppert Biological Systems, Bodem en Groen en DCM namen deel in lopende en/of voorgaande onderzoeken. Voor meer informatie over aanpak en resultaten kan direct contact gezocht worden met deze bedrijven.

Meer informatie over de Delphy IPM strategie?

Vraag hierna bij uw Delphy adviseur of neem contact op met onze specialist plantgezondheid zachtfruit: Harrie Pijnenburg, email: h.pijnenburg@delphy.nl, Telefonisch: +31653427507
Om op de hoogte te blijven van het onderzoek op Delphy ISFC meld u dan aan via het aanmeldformulier onze website. Zo blijft u op de hoogte van onze events en activiteiten rondom kennisdeling.

 

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.