29 juni 2021

Delphy onderzoekt veenarme en veenvrije potgrond

Delphy is nieuw onderzoek gestart op de Onderzoekskwekerij Boomteelt en Vasteplantenteelt in Hazerswoude om kwekers meer inzicht te geven in de toepassingsmogelijkheden van veenarme en veenvrije potgrond. Er is daarbij veel aandacht voor hernieuwbare en circulaire grondstoffen.

Op de onderzoekskwekerij van Delphy in Greenport Regio Boskoop zijn proeven opgezet met verschillende potgrondsamenstellingen in verschillende gewassen waaronder Hydrangea paniculata en Juniperus chinensis ‘Stricta’. De groei en de ontwikkeling van de planten worden regelmatig gemeten en daarnaast worden er ook analyses van de potgrond en bemesting gedaan.

Veen is jarenlang het hoofdbestanddeel geweest van potgrond, maar de vraag naar veenarme of zelfs veenvrije potgrond neemt toe. Eventjes overschakelen is voor een kweker niet eenvoudig want veen heeft een aantal unieke eigenschappen zoals buffering van water, voedingstoffen en zuurgraad. Andere grondstoffen die al veel worden gebruikt zijn boomschors (bark), kokos (kokosvezel, kokoschips, kokosgruis), houtvezel en perliet. Iedere grondstof heeft zijn specifieke eigenschappen en invloed op de fysische, chemische en biologische eigenschappen van de potgrondgrondsamenstelling. Daar moet tijdens de teelt rekening mee worden gehouden. Zo vraagt bijvoorbeeld de beschikbaarheid van calcium en magnesium in veenvrije of veenarme potgronden extra aandacht.

Circulaire grondstoffen

In de proeven van Delphy met veenarme potgrond wordt gebruik gemaakt van circulaire grondstoffen uit de regio. Zo is compost in hoge doseringen door de potgrond gemengd. In de demoproef zijn wat extremen opgezocht in dosering. Hoge doseringen compost hebben flinke invloed op de fysische, chemische en biologische samenstelling van de potgrond. Gekeken wordt hoe dit uitpakt bij deze specifieke buiten geteelde gewassen met een redelijk sterke wortel en zouttolerantie. Daarnaast is ook dikke fractie rundveemest door de potgrond gemengd. “We hebben bewust gekozen voor deze grondstoffen omdat ze afkomstig zijn uit reststromen uit de regio”, vertelt René van Tol van Delphy. “Je ziet namelijk dat sommige veenalternatieven als kokos en bark goede grondstoffen zijn, maar van ver komen en transport en beschikbaarheid blijkt bijvoorbeeld nu in coronatijd af en toe een knelpunt.”

Delphy heeft voorgaande jaren al onderzoek gedaan naar biochar als (gedeeltelijke) vervanger van veen in potgrond. Met pyrolyse is het mogelijk om stabiele biochar-fracties te maken van bijna alle organische reststromen. Bij de techniek blijft de oorspronkelijke koolstof in een reststroom behouden, dus er wordt netto CO2 vastgelegd. Dat is een pluspunt. Uit het onderzoek blijkt dat biochar een gedeelte van het veen kan vervangen.  Een aandachtspunt is dat biochar basisch werkt en een hoog gehalte aan kalkmeststof bevat.

Een deel van de onderzoeken met compost in potgrond wordt gefinancierd vanuit het Europese Interregproject Soilcom waarin samen met andere internationale partijen onderzoek wordt gedaan naar compost. Daarnaast investeert Delphy zelf in het onderzoek naar veenvrije potgrond om meer kennis op te doen en kwekers goed te kunnen adviseren.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.