21 juni 2021

Delphy onderzoekt rijenbemesting drijfmest in pootaardappelen

Minder emissie met hetzelfde resultaat aardappelen

Delphy is onderzoek gestart om op basis van GPS mest te injecteren op de plaats waar de aardappelrug komt. De mest ligt dan geconcentreerd dicht bij de pootaardappel. In het onderzoek wordt deze methode met een gehalveerde dosering vergeleken met volvelds toediening. De potentiële emissie zal met deze aanpak dan lager kunnen zijn.

Veldproef

In opdracht van de Provincie Flevoland en in het kader van het Actieplan Bodem & Water (ABW) voert Delphy dit onderzoek uit naar de mogelijkheid om de dosering van de toepassing van drijfmest in pootaardappelen te verlagen, zonder dat dit ten koste gaat van de opbrengst en kwaliteit. Het idee is om door de mest geconcentreerder bij het pootgoed te brengen dat dan de benutting van de meststoffen beter is en de dosering dus verlaagd kan worden. In potentie zal de emissie van nutriënten naar bodem- of oppervlakte water dan minder zijn.

ABW is een samenwerkingsverband tussen LTO, waterschap Zuiderzeeland en de provincie Flevoland. Het actieplan zoekt actief naar verbinding tussen bestaande en nieuwe initiatieven in de landbouw, brengt partijen bij elkaar en stimuleert ondernemers een volgende stap te zetten richting duurzame landbouw met een focus op het bodem- en waterbeheer.

Velddag pootaardappelen

Op het perceel voor de velddag pootaardappelen te Swifterbant zijn de objecten dit jaar weer aangelegd. De bezichtiging vindt plaats op 8 juli, waarbij de tot nu toe behaalde resultaten worden toegelicht. Aanmelden is verplicht en kan via deze link.

Informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met Johan Wander, 06-51376489; j.wander@delphy.nl

 

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.