24 mei 2019

Delphy onderzoekt rasverschillen in bladziekten suikerbieten in diverse regio’s

Elk jaar wordt duidelijk dat er verschillen zijn in de gevoeligheid van suikerbietenrassen voor de verschillende bladschimmels. De verschillen in gevoeligheid voor schimmels is ook aanwezig in granen en in aardappelen en deze kunnen door de akkerbouwers gebruikt worden om een ras te kiezen of om een strategie te kiezen om de plant tegen de schimmels te beschermen. In suikerbieten weten we ook dat er verschillen zijn in de gevoeligheid tegen schimmels, echter deze zijn nergens in een rassenlijst te vinden. Om die reden zet Delphy al meerdere jaren een proef op om de verschillen zichtbaar te maken. De rassen komen en verdwijnen echter erg snel, zodat de praktijk maar kort gebruik kan maken van de ervaringen die Delphy opdoet.

Delphy heeft landelijk 4 proefvelden aangelegd in suikerbieten. In Beugen (Noord-Brabant), in Weerdinge (Drenthe) en in Colijnsplaat (Zeeland) en in Swifterbant. Deze proefvelden zijn opgezet met de rassen die het meest in die regio geteeld worden. Een gedeelte wordt niet gespoten en daarnaast wordt er uitgezocht wat de beste strategie is om de bladziekten te bestrijden. Daarom wordt een gedeelte bespoten zoals de laatste jaren gebruikelijk is, dus bij de eerste aantasting in het gewas. Bij Delphy is er twijfel of dit voor Cercospora wel de juiste strategie is. De laatste jaren is Cercospora op een aantal percelen niet meer te stoppen. Een infectie voorkomen lijkt een betere optie dan wachten op het eerste vlekje. Vandaar dat er een strategie wordt toegevoegd waar bespoten gaat worden bij weersomstandigheden die gunstig zijn voor een infectie van Cercospora. Als laatste wordt er een strategie getest waarbij gespoten wordt met een fungicide bij sluiten van het gewas. Met deze afwijkende strategieën wordt geprobeerd om te voorkomen dat er later in het seizoen een aantasting in het gewas zit en dit niet meer te bestrijden is. Het plan is om Cercospora preventief te bestrijden in plaats van curatief. Uiteraard wordt er dan gekeken naar de rasverschillen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Harm de Boer+31 (0)6 5140 9450 of via h.deboer@delphy.nl

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.