11 juli 2023

Delphy onderzoekt nieuwe groeimedia in ‘Ellwoodii’

Delphy voert dit jaar in samenwerking met de potgrondleveranciers Bol, Culvita, Klasmann- Deilmann, Legro en MeeGaa Substrates onderzoek uit naar nieuwe groeimedia in de teelt van Chameacyparis ‘Ellwoodii’. In de proef op de Onderzoekskwekerij Boomteelt en Vaste Plantenteelt in Hazerswoude-Dorp worden in totaal twaalf verschillende substraatmengsels getest gebaseerd op 50% en 100% hernieuwbare grondstoffen.

Vanuit de maatschappij is er vraag naar substraten met een hoog aandeel hernieuwbare grondstoffen en minder veen. Daarom doet Delphy onderzoek. Iedere fabrikant heeft twee verschillende substraatmengsels aangeleverd gebaseerd op 50% en 100% hernieuwbare grondstoffen. Het onderzoek biedt de potgrondbedrijven een goede gelegenheid om de effectiviteit van deze grondstoffen te evalueren en de impact op de gewasontwikkeling te beoordelen. Gedurende het onderzoek wordt nauwgezet gekeken naar de gezondheid, groei en kwaliteit van de planten van de verschillende behandelingen. In de proef in de teelt van ‘Ellwoodii’ liggen ook verschillende afdekmaterialen om mos en onkruid te onderdrukken.

Delphy heeft al meerdere jaren onderzoek en ervaring opgedaan met hernieuwbare grondstoffen en veenarme en veenvrij mengsels. Dit jaar is bewust gekozen voor een wat moeilijker te telen gewas Chameacyparis ‘Ellwoodii’. Deze conifeer is gevoelig voor wortelproblemen waardoor hoge eisen worden gesteld aan de fysische kwaliteit van de potgrond. Daarnaast is een juiste voedingstoestand belangrijk voor een goede gewaskleur. Delphy heeft zelf ook twee substraatmengsels in de proef liggen waarbij specifiek kennis wordt opgedaan over het effect van zwavel op de pH van de potgrond.

Het onderzoek in ‘Ellwoodii’ wordt uitgevoerd in C3 pot. De proef wordt gedaan in verschillende herhalingen en aparte kraanvakken waardoor het mogelijk is te variëren in de watergift. Er worden twee watergeefstrategieën aangehouden zodat ook op dat vlak kennis wordt opgedaan. De vochtgehalten in het substraat wordt gemonitord met behulp van vochtsensoren waaronder Log & Solve vochtsensoren van Klasmann-Deilmann.

Naast de proef voor fabrikanten in Chameacyparis ‘Ellwoodii’ voert Delphy momenteel ook substraatproeven uit in opdracht van groepen kwekers in andere gewassen. Boomkwekerijbedrijven en vasteplantentelers krijgen zo meer inzicht in de mogelijkheden van nieuwe groeimedia specifiek voor hun eigen teelt. Delphy heeft hiervoor losse grondstoffen ingekocht zoals o.a. houtvezel, kokos, bark, compost droge fractie koeienmest, Miscanthus etc. en mengt deze grondstoffen in overleg met de opdrachtgevers van de proef om te komen tot verschillende substraatmengsels voor de proeven.


Meer weten?
Neem contact op met Delphy, team onderzoek Boomteelt en Vaste Plantenteelt

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.