18 december 2019

Delphy onderzoekt nieuwe bewaarstrategie aardappelen

Wegvallen van Chloor IPC vraagt nieuwe aanpak.
Het wegvallen van Chloor IPC in 2020 staat de aardappelbewaring voor grote uitdagingen. Er zijn diverse nieuwe middelen en mogelijkheden op de markt. Delphy heeft het initiatief genomen om onderzoek te doen naar nieuwe mogelijkheden en een nieuwe strategie voor bewaring aardappelen te ontwikkelen.

Op proefboerderij worden 4 nieuwe bewaarstrategieën uitgetest, te weten

Toepassing
Mechanische koeling
1,4 Sight*
Biox-M*
Argos*

Deze 4 strategieën worden in aparte bewaarruimtes getest op proefboerderij Rusthoeve.
Er worden diverse rassen in de bewaring meegenomen. Gedurende het bewaarseizoen wordt op diverse momenten de kwaliteit van de aardappelen gemeten (bakkleur, aantal en lengte kiemen, inwendige gebreken en bewaarverliezen).
Naast dit bewaaronderzoek worden ook een landelijke enquête gehouden om meer informatie te verzamelen teneinde goede bewaarstrategieën gereed te hebben voor het nieuwe bewaarseizoen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met projectleider onderzoek Akkerbouw Delphy, Dominique Cammaert, 06 51 22 97 04, of via d.cammaert@delphy.nl

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.