9 mei 2018

Delphy neemt het initiatief en organiseert de eerste Pootaardappelvelddag

Velddag voor Pootaardappeltelers

De pootaardappelteelt is een kennisintensieve teelt met mooie, nieuwe ontwikkelingen. Delphy ervaart dat er veel behoefte is aan kennis en kennisdeling rondom de pootgoedteelt en organiseert daarom naast de Landelijke Pootaardappeldag nu ook een pootaardappelvelddag. De Pootaardappelvelddag zal aansluiten op Dé Landelijke Pootaardappeldag waar ieder jaar zeker 250 deelnemers uit Nederland, België en Duitsland aanwezig zijn. Met de combinatie van deze beide dagen ontstaat een kennisagenda met veldonderzoek en bespreking van resultaten.

Demo’s, rondleidingen en bedrijvenplatform

De Pootaardappelvelddag vindt plaats in het centrum van de pootgoedteelt op het teeltbedrijf van de NAK in de N.O.P. Dinsdag 26 juni is het moment van de Pootaardappelvelddag. Vanaf 14.30 uur worden via geleide rondgangen alle objecten toegelicht. De laatste rondleiding start om 19.00 uur. Op het erf is het bedrijvenplatform de hele middag te bezoeken.
Delphy en partners laten de actuele ontwikkelingen zien op het gebied van bemesting, teelt, ziektebestrijding en mechanisatie door middel van interessante proeven en demonstraties. Kort geleden is de bemestingsproef aangelegd en deze zal tijdens de rondleidingen door de betrokken bedrijven toegelicht worden. Adviseurs van Delphy vertellen meer over de onkruiddemo en spuitdemo en met de bedrijven betrokken bij de luis-virusproef en de demo herbiciden kunnen de bezoekers ook op het bedrijvenplatform nog verder doorpraten over de resultaten. Naast het proefveld worden spuittechnieken (met water) gedemonstreerd.

 

Informatie

Meer informatie over de verschillende demo’s en rondleidingen is te lezen op de website.

Aanmelden voor het bedrijvenplatform en de beursuitgave kan via het formulier

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.