23 april 2021

Delphy maakt stap naar autonome akkerbouw: volautomatisch watergeven

Zonder water geen leven, zo ook in de akkerbouw. De klimaatverandering leert ons dat we zorgvuldig met water om moeten gaan.
Dit jaar legt Delphy door geheel Nederland weer druppelirrigatieproeven aan in de akkerbouw, waaronder ook een aantal in Zuid West Nederland. Dit is voor het vijfde jaar dat Delphy druppelirrigatie proeven aanlegt in de akkerbouw.

Binnen andere sectoren (glastuinbouw, fruitteelt e.d.) heeft Delphy veel kennis en gebruikerservaring opgedaan met inzetten van bodemvochtsensoren, gewasontwikkeling en het vertalen van data naar de juiste managementbeslissingen zoals moment van beregening, hoeveelheid water, frequentie e.d.

Team Akkerbouw Delphy legt op twee plaatsen in Zuid West Nederland proefprojecten aan waarbij irrigatie wordt toegepast met het inzetten van high-tech instrumenten als sensoren, bodemkaarten en softwaremodellen gebaseerd op gewasontwikkeling in combinatie met waterbehoefte.

Een van deze projecten zal plaatsvinden op Proefboerderij Rusthoeve.

Tevens start Delphy met een pilotgroep akkerbouwers in Zuid West Nederland die hier in dit eerste traject willen meedenken en meedoen. Heeft u interesse, meldt u zich dan aan.
Voor meer informatie: Hans Moggré (06-53646076 of h.moggre@delphy.nl)

 

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.