18 januari 2021

Delphy lanceert Team Vertical Farming met aankoop van nieuwe high-tech klimaatcellen

Vertical farming neemt internationaal in omvang toe en professionaliseert snel. Daarmee ontstaat een groeiende vraag naar teeltkennis in zeer specifieke teeltomstandigheden. Delphy heeft daarom besloten om een gespecialiseerd team voor Vertical Farming op te zetten. Het Delphy Team Vertical Farming speelt in op de grote kennisvraag die ontstaat bij het volledig indoor en daglichtloos telen van gewassen. Door de volledige afwezigheid van natuurlijke factoren die in conventionele teelten de productie bepalen, moet bekende teeltkennis voor vertical farms aangepast en deels opnieuw ontwikkeld worden.

Met het Team Vertical Farming wil Delphy de brugfunctie vervullen tussen fundamenteel onderzoek in vertical farming en de praktische toepassing in commerciële vertical farms. Het Team Vertical Farming focust op het ontwikkelen en implementeren van teeltkennis die gericht is op het optimaliseren van de groei en productie in commerciële vertical farms. Deze vraag ontstaat omdat enerzijds vertical farming een nieuwe manier van telen is en anderzijds omdat er bij opschaling van R&D formaat naar commercieel formaat schaaleffecten optreden die het 1 op 1 vertalen van resultaten uit fundamenteel onderzoek naar een commerciële toepassing lastig maken.

Voor de ontwikkeling van deze teeltkennis investeert Delphy in de aanschaf van nieuwe high-tech onderzoekscellen in het Delphy Improvement Centre in Bleiswijk. Er wordt een grote klimaatcel gebouwd voor het volledig indoor telen van hoog opgaande gewassen zoals tomaat en een multi-layer cel met vier lagen voor de teelt van lagere gewassen zoals leafy greens of jong plantmateriaal. Een belangrijk criterium bij de aanschaf van de onderzoekscellen was het type techniek in de modules en het effect van deze techniek op de kwaliteit en schaalbaarheid van de resultaten. De nadruk lag hierbij op luchtbehandeling en homogeniteit van de luchtstroom.

Na een langdurige en zorgvuldige afweging heeft Delphy gekozen voor de technologie van Infinite Acres, omdat het ontwerp en de techniek van hun klimaatmodules de gestelde eisen het best benaderde.

Infinite Acres is gespecialiseerd in het opzetten en runnen van grootschalige indoor farms waar voedsel wordt gekweekt onder volledig gecontroleerde omstandigheden. Het is een technisch gedreven concept en het Nederlandse bedrijf heeft de afgelopen jaren dan ook stevig geïnvesteerd in innovaties op het gebied van klimaat, water en energie, specifiek voor indoor farms. Het doel is maximale opbrengst en kwaliteit, lokaal geteeld en binnen no time in de supermarkt. Infinite Acres ziet de samenwerking met Delphy als een belangrijke kans om bij te dragen aan de ontwikkeling van deze snelgroeiende sector, die een cruciale rol speelt in de verduurzaming van de wereldwijde voedselvoorziening. Er is een grote behoefte aan kennis, bijvoorbeeld voor het opleiden van kwekers, en wetenschappelijke inzichten die toepasbaar zijn in de praktijk.
Om dit kracht bij te zetten, heeft Infinite Acres samen met partners Priva en Signify voor een scherpe prijsstelling van de turn-key indoor farm gezorgd.

Tisha Livingston (CEO Infinite Acres) en Aad vd Berg (Manager Delphy Improvement Centre) hebben onlangs de overeenkomst getekend voor de aanschaf van de klimaatcellen.
Naast het leveren van deze cellen zullen Infinite Acres en Delphy Team Vertical Farming ook samen gaan werken op het gebied van onderzoek en toepassing van specifieke teeltkennis.

Lisanne Meulendijks gaat vanuit het Delphy Team Vertical Farming de kennisontwikkeling met behulp van de klimaatcellen leiden. De focus zal initieel liggen op het monitoren en optimaliseren van het microklimaat en het inzicht verkrijgen in het transpiratie proces.

Voor meer informatie over het Team Vertical Farming van Delphy kunt u contact opnemen met:
Lisanne Meulendijks: l.meulendijks@delphy.nl of 06 – 23 88 58 82.

De klimaatcellen maken ook deel uit van het project:
Fieldlab Vertical Farming Zuid-Holland.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie en een bijdrage van de Provincie Zuid Holland.

 

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.