27 februari 2018

Delphy koopt perceel voor nieuwe onderzoekslocatie boom- en vasteplantenteelt

Delphy heeft woensdag 21 februari 2018 de koopovereenkomst voor een perceel aan de Dijkgraafweg in Hazerswoude Dorp ondertekend. Op deze locatie start in de loop van dit jaar de bouw en ontwikkeling van een nieuwe onderzoekslocatie Boomteelt en vasteplantenteelt. Het perceel is gekocht van de Kavelcoöperatie Dijkgraafweg.

Delphy gaat op de nieuwe locatie haar onderzoeksactiviteiten voor kwekers, fabrikanten en toeleveranciers uitbouwen. Er wordt kasruimte gebouwd, nieuwe containervelden worden aangelegd en proefvelden voor de vollegrond.

In 2018 en 2019 worden de proeven nog uitgevoerd op de onderzoekslocatie aan het Rijneveld in Boskoop. Op vrijdag 28 september 2018 wordt daar ook de jaarlijkse open dag georganiseerd.

Delphy voert onderzoek uit  in verschillende sectoren: aardbeien, houtig kleinfruit, glastuinbouw, grootfruit, akkerbouw, bloembollen en boomteelt. Delphy heeft voor alle sectoren eigen onderzoekslocaties tot haar beschikking, zelfstandig of in samenwerking met partners. De onderzoeken die Delphy uitvoert hebben een praktische inslag waarbij we altijd zoeken naar de meerwaarde voor de teler.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.