23 februari 2023

Delphy komt met gids voor groene middelen in de open teelten

Fabrikanten kunnen voor 20 maart 2023 hun productinformatie inbrengen

Delphy neemt het initiatief om de ‘Groene Gids Delphy’ te maken. Daarmee worden telers in de open teelten en andere geïnteresseerden geïnformeerd over de werking van groene gewasbeschermingsmiddelen en biostimulanten. De gids verschijnt in het eerste kwartaal van 2024.

De aanleiding

Voor groene gewasbeschermingsmiddelen geldt een specifieke toelating en toetsing via het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Voor biostimulanten, die de plantweerbaarheid versterken, is wetgeving in ontwikkeling.

Waarom een Groene Gids Delphy?

Om telers handvatten te geven over de werking van middelen, kent Delphy waarderingen toe aan de producten. Het product krijgt een hogere waardering (meer sterren) naarmate de productomschrijving duidelijker is, het product is getest via onafhankelijk onderzoek en er veel ervaring is vanuit de praktijk. Deze informatie ondersteunt gebruikers bij het maken van keuzes.

Groene Gids en App

De ‘Groene Gids Delphy’ is een app met uitgebreide productinformatie. De app wordt up-to-date gehouden vanuit een kennisdatabase. Aanvullend wordt eenmalig een papieren gids uitgegeven met daarin algemene informatie over groene gewasbeschermingsmiddelen/biostimulanten en de gebruiksmogelijkheden.

Informatie van fabrikanten

Om de ‘Groene Gids Delphy’ zo compleet mogelijk te maken kunnen fabrikanten hun productinformatie digitaal aanleveren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen groene gewasbeschermingsmiddelen of basisstoffen enerzijds (middelen die vallen onder de gewasbeschermingswetgeving) en biostimulanten anderzijds (middelen die vallen onder de nieuwe biostimulantenwetgeving). Meststoffen worden niet opgenomen in de gids.

Informatie

Aanmeldlink voor fabrikanten Producten aanmelden voor Groene Gids Delphy
Aanmeldlink voorinschrijving gids en app Voorinschrijving Groene Gids Delphy

Als u vragen heeft over de samenstelling van de gids en app, kunt u contact opnemen via groenegids@delphy.nl of Derk Rademaker, Directeur Kennis & Ontwikkeling, tel 06 13 69 20 74, email: d.rademaker@delphy.nl

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.