12 januari 2016

Delphy is de nieuwe naam voor DLV Plant-GreenQ!

Delphy!

De laatste jaren is DLV Plant fors gegroeid en zijn vele nieuwe activiteiten ontwikkeld. Het samengaan van DLV Plant en GreenQ, in combinatie met onze toegenomen activiteiten en de veranderende marktomstandigheden, zijn de aanleiding voor onze nieuwe naam: Delphy!

In de klassieke oudheid was “Delphi” de plaats waar men bijeenkwam met vragen over gewassen, vruchtbaarheid en de oogst. Voor vandaag en de toekomst is Delphy uw partner die kennis over gewassen, teeltmethodieken en productie ontwikkelt, implementeert en deelt.

Delphy staat voor Worldwide Expertise for Food & Flowers. Delphy heeft de ambitie leidend te zijn in kennis en expertise voor onze klanten en partners wereldwijd.

De experts van Delphy blijven dezelfde personen:  vertrouwd, deskundig en  onafhankelijk. De teams van hooggekwalificeerde experts bieden zekerheid, deskundigheid en onafhankelijkheid.

De agrarische sector is wereldwijd volop in beweging. Daarnaast neemt de vraag naar een hoogwaardig kennisniveau in Nederland én van daarbuiten toe. Delphy werkt aan deze nieuwe toekomst door:

1.    Kennis ontwikkelen: Delphy wil initiërend en richtinggevend zijn en daarmee kennis en ontwikkelingen toepasbaar maken.
2.    Kennis implementeren en personaliseren: kennis en kunde overdragen is een persoonlijke zaak. De teams van Delphy maken kennis maximaal beschikbaar.
3.    Internationaliseren:  De toenemende internationale vraag beantwoordt Delphy door lokale vestigingen of samenwerkingen op te zetten in nieuwe markten.  Op deze wijze komt ook nieuwe kennis naar Nederland.

Onder de nieuwe naam Delphy staan wij klaar voor onze klanten en partners, nu en in de toekomst!

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.