10 januari 2022

Delphy in webinar Onderzoeks- en innovatieagenda biologische productie en consumptie op 12 januari

Tijdens de biokennisweek is het webinar “Onderzoeks- en innovatieagenda biologische productie en consumptie’ te volgen op woensdag 12  januari van 9.30-11.15 uur. Derk Rademaker wordt in zijn rol van directeur innovatie en onderzoek bij Delphy geïnterviewd over de behoefte aan meer onderzoek om biologische teelt te stimuleren en over het belang van goede teeltbegeleiding van telers die willen omschakelen. Rademaker wordt samen met Jochem Noordermeer geïnterviewd. Jochem is een jonge biologische boer, die samen met zijn vader (die hiermee in 2005 is gestart, na eerst gangbare teler te zijn geweest) het eigen bedrijf runt. Jochem is ook in deeltijd adviseur biologische akkerbouw bij Delphy. Als praktijkdeskundige kan hij veel vertellen over de praktijk van de biologische teelt.

Land- en tuinbouw moeten verder verduurzamen. Biologische teelt is een goede manier om hier aan bij te dragen. Maar ook de reguliere teelt moet verder verduurzamen. Wij zien in de praktijk steeds meer overlap ontstaan tussen reguliere en biologische teelt. Bijvoorbeeld het belang van een uitstekende bodemkwaliteit voor meer weerbare gewassen, gewasbescherming, mechanische onkruidbestrijding en rassenkeuze.

In de praktijk ervaren wij dat er best belangstelling is bij reguliere boeren en telers om te schakelen, mits er een goede boterham verdiend kan worden. En dat is weer mede afhankelijk van de consumentenvraag. Daarom heeft mede Delphy de oproep aan de overheid gedaan om hier een belangrijke stimulerende rol in te spelen.

Er is behoefte aan ontwikkeling van meer strategische en praktische kennis om het duurzaam telen verder te ontwikkelen, bv. wat zijn strategieën om de bodemkwaliteit duurzaam te verbeteren? Wat is de lange termijn werking van biostimulanten? Welke combinaties van biostimulanten leveren het meest optimale resultaat op? Wat heb ik nodig om zelf meststoffen te produceren en wat zijn de kosten/ batenafweging hierbij? Hoe zet ik duurzame teeltsystemen op? Het gaat daarbij ook om praktisch korte termijnonderzoek om vragen van telers te kunnen beantwoorden.

Manifest

In het voorjaar presenteerde de Europese Commissie haar Organic Action Plan met daarin de ambitie dat ten minste 30% van de totale Europese begroting voor onderzoeks- en innovatieacties (t.b.v. landbouw, bosbouw en plattelandsgebieden) specifiek wordt ingezet voor de biologische sector. Aangezien een dergelijke voorzet alleen effect kan hebben als de handschoen ook door nationale overheden wordt opgepakt, roepen zes kennis organisaties (waaronder CLM Onderzoek en Advies BV, Delphy, Wageningen University & Research, Louis Bolk Instituut, BioAcademy, Bionext | Ketenorganisatie) in de vorm van een manifest, Nederland op in dit voorbeeld te volgen. Tijdens deze sessie zal het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in gesprek gaan met de ondertekenaars over wat de meest prangende vragen zijn en hoe een dergelijk kennisagenda tot stand kan komen.

Lees meer info over het manifest.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.