5 november 2018

Delphy in SUB40 Hillenraad: aantrekkelijk bedrijf voor de nieuwe generatie in de tuinbouw

Hillenraad100 beoordeelt de ondernemingen in de (glas)tuinbouw op basis van strategie, marktpositie, organisatie performance, innovatie en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Tot en met 2017 werd er jaarlijks een lijst van de 100 meest toonaangevende ondernemingen in de (glas)tuinbouw opgesteld. Delphy werd jaarlijks opgenomen in deze lijst van 100 bedrijven.

Voor 2018 heeft de Hillenraad100 een andere lijst opgesteld. Na 15 succesvolle edities van de Hillenraad 100 is dit jaar besloten het helemaal anders te doen. Er is een vernieuwde Hillenraad editie gemaakt, geen top 100 van bedrijven, maar een top 40 van de meest succesvolle bedrijven op het thema “The Next Generation in de tuinbouw”.

Waarom dit thema?

De Hillenraad geeft aan: “Het is hoog tijd om een scherp beeld te vormen van de ondernemers en ondernemingen die het gezicht van de 21e-eeuwse tuinbouw gaan bepalen. Welke bedrijven benutten de kansen voor een nieuwe generatie om het verschil te maken, om te innoveren, om bij te dragen aan de wereld van de toekomst”.

Op 1 november was de bekendmaking van de top 40 meest succesvolle bedrijven (HillenraadSUB40), die het gezicht van de 21e –eeuwse tuinbouw gaan bepalen. Speciaal georganiseerd voor de jonge generatie van bedrijven als eerder opgenomen in de Hillenraad top 100.

Vanuit Delphy waren bij deze bekendmaking aanwezig Lisanne Helmus-Schuddebeurs, teamleider onderzoek glastuinbouw en Klaas van Egmond, teeltengineer Glastuinbouw Delphy Digital.

Trots

We zijn dan ook erg trots dat Delphy uit deze brede selectie bedrijven is opgenomen in de HillenraadSUB40 bedrijven. Dit geeft waardering dat we als Delphy op de goede weg zijn met verjonging, strategie en kennisontwikkeling en kennisimplementatie.

Uit het rapport van Hillenraad

In het deskundigen rapport staat het oa. als volgt: Delphy weet als geen ander welke groeiomstandigheden nodig zijn om maximaal rendement uit de teelt te halen zoals energiebesparingsmogelijkheden, bemesting, bestrijding en monitoring van gewassen. Slimme teelt- en gewassoftware speelt daarbij een belangrijke rol. Met de eigen monitoringstools houdt en stuurt het de groei van gewassen bij. ….Delphy weet dat naast kennis de mens het belangrijkste is om succesvol te blijven…… Kennis is en blijft mensenwerk, dus naast veel aandacht voor kennisinnovatie is er ook veel aandacht voor sociale innovatie.”.

Een mooi resultaat, een bevestiging dat we met onze strategie op de goede weg zijn, en jonge deskundige high-potentials bij Delphy op de juiste plek zijn en zich kunnen ontwikkelen tot toonaangevende tuinbouw experts van de 21e eeuw!!

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.