28 oktober 2022

Delphy helpt telers, ondanks hoge energieprijzen, kwaliteit te waarborgen door digitalisering

Nieuwe variabele belichtingsstrategie is nu ook een onderdeel in het teeltplanningsprogramma QMS® Chrysant

Ondanks de hoge energieprijzen, blijft het belangrijk voor telers om de kwaliteit van het geoogste product te garanderen. Delphy heeft daarom het onderdeel ‘variabele belichtingsstrategie’ toegevoegd aan het teeltplanningsprogramma QMS® chrysant. Hiermee kan de afweging tussen belichting en kwaliteit geoptimaliseerd worden.

QMS® Chrysant is een planningsprogramma voor de teelt van chrysanten. Dit programma wordt gebruikt om te bepalen hoe de productie en kwaliteit gemaximaliseerd kunnen worden in de chrysantenteelt. Data van het weer, belichting, rassen, teeltstrategie en realisatie van lengte en gewicht zijn de basis om het oogstgewicht te voorspellen en te optimaliseren.

Voorheen werkten telers met één belichtingsstrategie voor alle teelten op één locatie, deze varieerde wel door het jaar heen, maar verschilde niet van teelt tot teelt. Vanwege de hoge energieprijzen werkt dit inmiddels anders: Delphy heeft nu de mogelijkheid gecreëerd om op teeltniveau de inzet van belichting te wijzigen en door te rekenen. Zo kan voor iedere teelt het oogstgewicht en energieverbruik worden geoptimaliseerd door aanpassing van plantdichtheid, aantal lange dagen én de belichtingsstrategie.

De volgende stap is een automatische terugkoppeling vanuit de klimaatcomputer hoeveel licht daadwerkelijk de teelt bereikt heeft. Dit is een combinatie van buitenstraling, schermstanden en de gerealiseerde belichting. Met deze terugkoppeling zal het ook gedurende de teelt direct duidelijk zijn of een teelt voldoende licht krijgt om de gewenste kwaliteit te realiseren.

Benieuwd wat digitalisering voor jouw teelt kan betekenen? Kijk op https://delphy.nl/qms en neem contact op met:

Sierteelt: Klaas van Egmond (k.vanegmond@delphy.nl)

Glasgroenten: Max van den Hemel (m.vandenhemel@delphy.nl)

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.