13 september 2016

Delphy en ZLTO ontwikkelen Proeflocatie Tuinbouw

Delphy en ZLTO willen het praktijkonderzoek tuinbouw een volgende dimensie geven door de behoefte vanuit het bedrijfsleven centraal te stellen. En vanuit de kennisverwerving en ontwikkeling die vanuit die aanpak plaats vindt nieuwe innovaties introduceren. De locatie zou ook ruimte bieden voor teelten als zachtfruit, boomteelt en vollegrondsgroente, maar ook voor thematische onderwerpen als bodemkwaliteit en plantweerbaarheid. Naast praktijkgericht onderzoek willen de initiatiefnemers een platform bieden voor Kennis en Innovatie.

Tijdens de Aardbeien Demodag, vandaag bij maatschap Vermeeren in Rijsbergen, zal de organisatie (ZLTO en Delphy) uitgebreid stilstaan bij de ambities die beide partijen hebben met de ontwikkeling van een nieuwe onderzoekslocatie.

‘Dit voorjaar is al een uitgebreide haalbaarheidsstudie en consultatie gedaan onder een flinke groep relevante partijen”, legt Henny van Gurp, projectleider van ZLTO uit. Daar is uitgekomen dat er wel degelijk behoefte is aan een fysieke onderzoek- en testlocatie voor tuinbouw in bij voorkeur West-Brabant. “En dat biedt nu kansen”, geeft Cees Oele aan, die het traject vanuit Delphy mee vorm geeft. “Want we kunnen nu weer een stap verder gaan met tuinbouw onderzoek. De Aardbeien Demodag, die we samen al organiseren, kunnen we hiermee ook een flinke impuls geven als er jaarrond onderzoek op een praktijklocatie kan blijven liggen.”

De exacte uitwerking van de plannen, zal ook afhankelijk zijn van de praktijklocatie waar alles gaat gebeuren. “Dus als er ondernemers zijn die de voortgang van onderzoek in West-Brabant hoog in het vaandel hebben staan, en hier zelf ook een rol in willen vervullen, dan roepen wij ze van harte op om zich te melden,” laten Oele en Van Gurp tot slot weten.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Henny van Gurp, henny.van.gurp@zlto.nl – 06 21 21 24 53
of Cees Oele, c.oele@delphy.nl – 06 20 39 82 58

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.